2020

Uusi pääluottamusmies tervehtii

Hei! Nimeni on Tiina Illman ja olen uusi pääluottamusmies 1.4.2020 alkaen. Kiitän eläkkeelle siirtyvää pääluottamusmies Arja Hornia kaikesta hyvästä edunvalvontatyöstä, jota hän on ansiokkaasti hoitanut parikymmentä vuotta. Uutena pääluottamusmiehenä minulla on paljon opittavaa, mutta avoimin mielin lähden kohti uutta. Kausi alkaa haastavissa olosuhteissa koronaviruksen aiheuttamien asioiden parissa. Olemme uusien haasteiden äärellä kaikki. Etäopetuksen, lähiopetuksen, etätöiden tai lähitöiden parissa tehdään työtä riippuen omasta tehtävästä. Ohjeistukset tulevat onneksi keskitetysti kaupungin kansliasta toimialoille. Näin jokainen tietää toimintamallit. Ohjeet löytyvät koronainfoa-osiosta Helsingin helmessä. Toinen ajankohtainen asia on menossa olevat sopimusneuvottelut. Neuvottelut kunta-alan virka- ja työehtosopimuksesta eli KVTEista ovat päättyneet pattitilanteeseen. Neuvottelijat eivät ole lähentyneet asioissa. Nyt pyydetään apua neuvotteluihin valtakunnansovittelijalta. Lisää tietoa löytyy www.jhl.fi

Tiina Illman, tiina.illman(at)hel.fi tai tiina.illman(at)edu.hel.fi (09)310 88312 tai 040-761 5571

Huhtikuu

Kouluissa ollaan oltu nyt etäopetuksessa ja/tai lähiopetuksessa. Myös koulunkäyntiavustajien tehtävät ovat olleet moninaiset riippuen koulujen käytänteistä. Monet koulut ovat asianmukaisesti ohjeistaneet koulunkäyntiavustajat auttamaan oppimisessa. Meillä on myös monissa muissa tehtävissä ihmisiä, joiden tehtävä tukee oppimista kouluilla. ICT-tuki henkilöt takaavat digitalisaation toimivuuden. Sihteerit huolehtivat hallinnollisissa asioissa asioiden hyvästä sujumisesta. Opintoisännät huolehtivat vapaansivistyksen tiloista. Monia muita tehtäviä, jotka pitävät huolen kaskon toiminnoista. Julkisuudessa monesti unohtuu näiden henkilöiden panos näin koronakriisin yhteydessä. Kiitos kuuluu kaikille työpanoksesta. Lomien suunnittelu alkaa ja kriisin aikaan liittyviä ohjeistuksia löytyy Helsingin helmestä. Ilmoitus lomista ja kaikista poissaoloista tehdään hr-työpöytään. Koulunkäyntiavustajien kesäkeskeytysajalle on esihenkilöille lähetetty mahdollisista kesätyöpaikosta ilmoitus ja ohjeistus, joka on saatettu asianosaisille tiedoksi. Työnantajalla on menossa kartoitus työntekijöiden koulutuksista (esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutus). Tarkoituksena on kartoittaa kriisinaikana mahdollisesti henkilöiden siirtäminen/siirtyminen muiden toimialojen tehtäviin. Tilanteet muuttuvat koko ajan, eikä näin ollen voi tietää mitä seuraavalla viikolla tapahtuu. Tällä hetkellä koulujen etäopetus on 13.5. saakka ja Suomen hallitus arvioi asiaa jälleen kuinka sen jälkeen jatkuu etänä vai palataanko takaisin kouluihin lähiopetukseen. Työturvallisuus huomioiden työt jatkuvat kaikissa tehtävissä työnantajan ohjeiden mukaan. Työturvallisuus on jokaisen vastuulla, joka tarkoittaa mm. hyvää käsihygieniaa ja toisen huomioimista turvallisen etäisyyden pitämisellä. Töihin ei mennä flunssaisena ja aivastelu sekä yskiminen pyritään tekemään ohjeiden mukaan levittämättä pärskeitä ympäristöön. Ryhmäkoot pidetään pieninä. Tilanne haastaa jokaisen osallistumaan oikeaoppiseen käyttäytymiseen. Työnantajan tehtävä on huolehtia oikeaoppisesti työpaikan puhtaudesta ja siisteydestä. Helsingin kaupunki työnantajana ei lomauta toistaiseksi ketään. Työtä on kaikille, mutta tehtäviä saattaa löytyä toiselta toimialalta ja silloin huomioidaan osaaminen ja perehdytys tehtävään. Tarkoitus on taata toimeentulo työntekijöille ja turvata kunnan toiminnot. Neuvottelut sopimuksen aikaansaamiseksi jatkuvat. Seuraa JHL:n www sivuja ja instagramia tai facebookia. JHL tiedottaa asiaa säännöllisesti omilla kanavillaan. Nyt on hyvä hetki tutustua syvemmin tietokoneen käyttöön. Rohkaisen kaikkia ottamaan tilanteen haltuun, jos tuntuu hankalalta. Koulutuksia esimerkiksi teamsin käyttöön löytyy koulutuskalenterista. Työt jatkuvat haasteellisessa tilanteessa, jos sinulla on huolia tai ongelmia ole rohkeasti yhteydessä meihin luottamushenkilöihin tai työsuojeluvaltuutettuihin.

Terveisin Tiina Illman JHL-pääluottamusmies varapääluottamusmies Pekka Karppinen
luottamusmies Jutta Nordberg

(työsuojeluvaltuutetut Hanna Näremaa-Perälä ja Timo Saarinen tiedot löytyvät helmestä)

Toukokuu

Kevät on edennyt toukokuuhun ja etäopetus/lähiopetus takana. Oppilaat ovat palanneet kouluun ja ohjeistukset ovat tarkkoja etäisyyksien, käsien pesujen, mahdollisten flunssaoireiden ja toimimisten suhteen kouluissa. Koronavirus aiheuttaa toimenpiteitä kesälomien alkuun ja todennäköisesti jatkuvat jollain tavoin elokuussa koulun alussa. Tärkeää on seurata ohjeistuksia, joita julkaistaan helmessä ja Terveyden ja hyvinvointilaitoksen internet tai opetushallituksen sivuilla. Työnantaja tiedottaa asioita säännöllisesti. Helsingin pormestari pitää säännöllisiä tiedotustilaisuuksia Helsinki-kanavalla ja ne ovat tärkeä tietolähde. Työnantaja Helsingin kaupunki ei edelleenkään lomauta ketään vaan vakituisessa työsuhteessa olevat käyttävät lomiaan ja mahdollisia kertyneitä saldotunteja töiden vähentyessä. Lisäksi käytössä olevan osaajapankin kautta voidaan työntekijöitä siirtää toisiin toimialoihin määräajaksi. Asiasta on tiedotettu ja infoa löytyy helmestä. Edunvalvonnan näkökulmasta meneillään kaupungin tasolla on digitalisaatioperustan uusiminen, jolla on vaikutusta kaikkiin toimialoihin. Asia etenee ja sitä seurataan tiiviisti. Yhdistyksemme varapääluottamusmies Pekka Karppinen on tällä hetkellä seuraamassa asiaa niin oman toimialan kuin kaupungin muiden toimialojen tiimoilta JHL:n näkökulmista. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla tehdään organisaatiomuutos liittyen kehitysvammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoimintaan. Toimintaa ollaan siirtämässä kokonaan perusopetuspalveluihin. Nykyisellään se on ollut jaettuna varhaisopetuksen palveluiden kanssa. Toiminnan tarkoitus on alkaa 1.8.2020 alkaen. Tämä tuo kouluihin uusia työtovereita hallinnollisesta näkökulmasta ja kaikkien esihenkilönä toimii rehtori. Asiasta voidaan käydä yhteistoiminallisia henkilökohtaisia keskusteluita, jos asia koskee omaa työtä. Ole yhteydessä meihin luottamushenkilöihin, jos tarvitset tukea keskusteluun. Keskusteluun saa ottaa mukaan tukihenkilön. JHL:n jäsenenä se voi olla joku meistä luottamushenkilöistä tai työsuojeluvaltuutettu. Työsuojeluvaltuutettujen nimet ovat Hanna NäremaaPerälä ja Timo Saarinen. Tiedot löytyvät helmestä tai koulujen ilmoitustauluilta. Koulusihteerien resurssilaskelmat etenevät ja tarkentuvat vähitellen. Monia asioita tapahtuu ja/tai on tapahtunut. Muistattehan huolehtia omasta jaksamisesta. Mikäli asiat kuormittavat tai tuntuvat omassa jaksamisessa liialta, kannattaa olla yhteydessä omaan esihenkilöön, työterveyteen tai terveyskeskukseen. Myös meille luottamushenkilöille voi soittaa tai laittaa sähköpostia. Hyödyntäkää netistä löytyviä palveluita, joita Helsinki tarjoaa. Muistetaan hoitaa itseämme ulkoilemalla ja keksimällä mukavia asioita omassa elämässä. Tärkeää on löytää se oma keino, joka kantaa eteenpäin. Kyllä tästä selvitään ohjeita noudattamalla ja uskomalla tulevaan. Kiitos kuuluu kaikille työntekijöille omasta osuudesta koronaepidemian aikana!

Hyvää kevään alkua ja kesän odotusta toivottaa:
Tiina Illman päälm
Pekka Karppinen varaplm
Jutta Nordberg lm (JHL133)

Elo-syyskuu

Hyvää alkavaa lukuvuotta 2020–2021! Lämmin ja aurinkoinen kesä on hellinyt meitä ja nyt on aika palata työn pariin. Koulut ovat alkaneet ja päivähoito tai leikkipuistot ovat olleet koko kesän auki. Välttämätön toiminta on toiminut kokoajan. Koulut palaavat lähiopetukseen näin aluksi. Kesä oli rauhallinen liittyen korona epidemiaan. Syksyn alku alkaa kuitenkin selvästi näyttää siltä, ettemme välty epidemian aiheuttamista poikkeusjärjestelyjen käyttöönotossa. Kaskossa opetus alkaa lähiopeuksessa, mutta ohjeistus järjestelyistä turvalliseen toimintaan on lähetetty kouluille ja se löytyy helmestä. Etätyösuositus niissä tehtävissä, joissa etätyö on mahdollista, on suositeltavaa. Esimiehen kanssa sovitaan asia. Etätyöohjeistus löytyy helmestä. Helmen ohjeistus työntekijöille on hyvin kattava ja tarkka. Sitä täytyy seurata ja suosittelen myös kuuntelemaan pormestari Vapaavuoren infoja Helsinki-kanavalla. Jokaisen tulee itse huolehtia hyvästä hygieniasta ja turvaväleistä. Sairaana ei tulla töihin. Julkisuudessa on paljon ollut keskustelua hengityssuojaimesta/maskista. Helsingin kaupunki on asiaa käsitellyt ja päättänyt, että suojan saa työnantajalta, mikäli työtehtävä edellyttää päivänaikana liikkumista julkisilla liikennevälineillä. Työnantaja ei kustanna suojaimia kodin ja työpaikan väliseen liikkumiseen. Ne pitää hankkia itse. Maskisuositus on tullut THL:n ja HSL:n/ VR:n toimesta julkista liikennettä käyttäville. Työnantaja ei myöskään kiellä suojan käyttöä työpäivänaikana työtehtävissä esimerkiksi kouluissa tai päiväkodissa. Ne kuitenkin kustannetaan itse. Fiiliskyselyn vastaukset on saatu. Vastauksia tuli 1189 ja ruotsinkieliseltä puolelta tuli 66 sekä toimialaa vaihtaneilta 11. Positiivista oli fyysinen hyvinvointi ja työn- sekä muun elämän yhteensovittaminen. Heikkotulos tuli työstä palautumisessa ja oma henkinen hyvinvointi koettiin huonontuneen. Etätyö, koulutus, palaverit ja yhteisöllisyys olivat positiivisia kokemuksia. Jonkun verran koettiin työmäärän lisääntymistä. Syyskuun alussa on tulossa Kunta10- ja uudistamispulssi kysely. Muistakaa jälleen vastata. Palkoissa on kesänaikana ollut virheitä ja niistä voi laittaa tietoa minulle. Laitan kootusti tietoa eteenpäin, ei yksilöllisesti. Työtehtävämme vaihtelevat, mutta kaikki me toimimme kuitenkin koulutyön tukena, kun opettaja opettaa. Jokaisen työ on tärkeää ja arvokasta. Kannustan jokaista huolehtimaan omasta jaksamisesta. Muistakaa ulkoilla ja pysytään terveinä. Tästä taas käynnistyy toiminta ja työniloa kaikille!

Ystävällisin terveisin
Tiina Illman pääluottamusmies
varapääluottamusmies Pekka Karppinen
luottamusmies Jutta Nordberg

ps. Käykää lukemassa myös JHL Helsingin yhteisjärjestön sivuja https://jhlhelsinki.fi/ Sieltä löytyy myös paljon asia

Lokakuu

Hyvää lokakuuta kaikille! Koulujen syysloma meni ja työ jatkuu haasteellisessa tilanteessa monella työpaikalla. Koronaan altistumiset aiheuttavat omat järjestelynsä muun työn lisäksi. Tilanne aiheuttaa varmasti väsymistä ja kyllästymistä, mutta nyt täytyy vain yrittää selvitä. Mikäli oikein tuntuu omassa elämässä voimia kuluttavalta, kannattaa olla yhteydessä työterveyteen. Sieltäkin avun saa hoitochat-palvelun avulla. Suosittelen tutustumaan kyseiseen palveluun ennen kuin tarve on suuri. (katso helmi-intrasta). Työterveys hoitochatista löytyy mobiilisovellus. Älä unohda myöskään käydä keskustelua esihenkilön kanssa, joka osaa ohjata oikeaan paikkaan. Lisää tietoa saa helmi-intrasta. Maskin käytöstä on tullut suositukset ja ne löytyvät helmi- intrasta. Maskin maksaa työnantaja työtehtävän niin vaatiessa esim. siirtymiset julkisilla liikennevälineillä työpäivän aikana. Työnantajalla on tällä hetkellä menossa muutoksia mm. koulunkäyntiavustajien työaikaan. Siitä on kutsu (yhteistoiminta menettely) yt-keskusteluun tullut esimiehille, jotka järjestävät tilaisuuden kouluilla. Työnantajan halu on lisätä kaikille koulunkäyntiavustajille, joilla on 38,15 työaika puolen tunnin ruokatauko. Silloin ei olla työnantajan käytössä ja voidaan poistua esim. syömään työpaikan ulkopuolelle. Työpaikalta saa silloin poistua. Valvonta-ateriaa ei silloin tarvita, jonka päättää esihenkilö. Asiaa ei ole vielä päätetty ja siitä käydään vielä keskustelua työnantajan ja järjestöjen välillä. Olkaa siis aktiivisia ja kertokaa omat ajatukset ja kysymykset. Ne ajatukset pitää sitten pyytää kirjattavaksi muistioon. Kasvatuksen ja koulutuksen johtamisjärjestelyissä on myös tapahtumassa perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen osalta muutos. Nykyisen perusopetuksen viiden alueen ja varhaiskasvatuksen yhdeksän alueen sijasta ollaan alueita tekemässä seitsemän. Näin perusopetukseen tulee kaksi uutta aluetta ja varhaiskasvatuksesta poistuu kaksi aluetta. Vaikutukset ovat aluepäällikkö tasolla ja leikkipuistojen osalta, jotka siirtyvät omantoiminnan osalta osaksi varhaiskasvatusta. Digiperustan uudistaminen Helsingissä etenee, joka vaikuttaa myös kasvatuksen ja koulutuksen toimintaan. Suunnitelmissa on tehtävien siirtämistä kaupungin kansliaan, jonka seurauksena siirtyy toimintoja pois kaskolta. Näitä ovat oletettavasti helsinki1 verkkoon kuuluvat koneet ja palvelut sekä puhelinpalvelut. Opetuksen toiminta jää kaskoon. Tämä on lyhyesti ilmaistu tässä. Toiminnalla on vaikutuksia henkilöstöön, joiden tehtävät siirtyvät. Helsinki ei kuitenkaan irtisano ketään, vaan pyrkii järjestämään tehtävät uudestaan. Kaupungin kanslian tehtäviä on mahdollista hakea, mutta tehtävien julkaisua pitää itse aktiivisesti seurata ja hakea. Asiasta löytyy tietoa intrasta ja helsinki digitaalisen perustan uudistaminen - sivustolta. Hallinto ja tukipalveluissa on otettu käyttöön tiketöintijärjetelmä, joka helpottaa työnjakautumista ja nopeuttaa asiointia hallinto ja tukipalveluissa. Koulusihteeripalveluissa on saatu resursilaskenta valmiiksi ja se tulee käyttöön. Sen toimivuudesta tullaan keräämään palaute rehtoreilta eli kuinka uusi malli palvelee kouluja. Palkitsemisessa on vielä paljon parantamisen varaa eli kertokaa esihenkilölle löytyykö työkavereissa ahkeraa puurtajaa tai onko tiimiä/ työyhteisöä, jota pitäisi palkita. Kakkukahvit tai aamiainen voi olla mukava tapa saada haastavissa tilanteissa työntekijät tuntemaan välittämistä. Se on tärkeää kaikille. Olemme yhdistyksen hallituksen kanssa jälleen ottaneet puheeksi työnantajan kanssa koulunkäyntiavustaja nimikkeen muuttamista koulunkäynnin ohjaajaksi. Nimikkeen muutos olisi mielestämme tätä päivää ja vastaa tehtävän tekemistä paremmin. Toivotaan keskusteluihin onnea ja menestystä. Lopuksi laitan tiedoksi ja muistutukseksi edunvalvonta ketjun, kuinka se toimii. Muista ensin puhua esihenkilölle ja yritä itse vaikuttaa asiaasi. Esihenkilöllä on oikeus tietää ja yrittää korjata asiaa. Mikäli asia ei ratkea sitten yhteys luottamusmieheen ja lopulta pääluottamusmieheen. Aluetoimisto ja yhdistys tulevat vasta sitten. Tämän muistaminen auttaa asioiden etenemisen järjestyksessä. Tämäkin löytyy JHL:n sivuilta. Paljon tehdään töitä monella suunnalla, vaikka koronasta aiheutuu omat säätönsä kaikille. Toivottavasti pystymme omilla toimilla ja tavoilla ehkäisemään mahdollisimman paljon tartuntoja. Kaikkien työ on arvokasta ja tukee koulujen ja oppilaitosten työtä. Kiitos kuuluu kaikille. Olkaa yhteydessä, jos jää askarruttamaan mieltä 

Terveisin
Tiina Illman, pääluottamusmies
Pekka Karppinen, varapääluottamusmies/luottamusmies
Jutta Nordberg luottamusmies
varaluottamusmies Kai Hakonen

Yhteystiedot löytyvät Helsingin opetustoimen henkilöstö JHL133 omayhdistyksen sivulta. Käy lukemassa myös JHL Helsingin yhteisjärjestön sivuja. Sieltä löytyy mitä kaupungissa tehdään yhteisen hyvän puolesta JHL näkökulmasta.

Marraskuu

Hei kaikille! 
Korona-aika jatkuu ja sen myötä kaikki toimenpiteet, joita THL, maan hallitus ja työnantaja on säätänyt. Maskisuositus on annettu koulu- ja iltapäivähoitotyöhön. Mikäli maskia ei voi käyttää, niin on mahdollista saada visiiri. Käsienpesu ja turvavälit ovat edelleen tärkeitä tässä koronaviruksen leviämisen ehkäisyssä. Toivottavasti kaikki jaksavat tässä hankalassa ajassa. Muistakaa olla yhteydessä esihenkilöön ja työterveyteen, jos alkaa tuntua raskaalta. Lisäksi on tullut ohjeistuksia joulujuhlista ja muista isoista tilaisuuksista, joita ei tänä vuonna järjestetä. Ohjeet löytyvät helmi-intrasta. Kouluissa on jouduttu turvautumaan koulunkäyntiavustajien apuun ruuanjakelun yhteydessä. Muistakaa työturvallisuus tehtävää tehdessä. Tarkoitus ei kuitenkaan ole siirtyä kokonaan keittiön työhön, koska olemme kouluissa oppilasta varten. Mikäli joku on joutunut olemaan pitkään ja kokonaan pois oppitunneilta, niin olkaa yhteydessä rohkeasti luottamusmiehiin tai pääluottamusmieheen. Selvitellään asiaa yhdessä. Työsuojeluasioissa auttaa myös työsuojeluvaltuutettu. Kaskossa jatkuu monet yt-tilaisuudet. Tehtäviä poistuu, organisoidaan uudelleen, tulee uutta ja monta muuta asiaa tapahtuu juuri tällä hetkellä. Ketään ei kuitenkaan irtisanota tuotannollis- taloudellisista syistä. Helsingin kaupunki on toistaiseksi pystynyt välttämään lomautukset ja irtisanomiset hyvin. Kuitenkin korona aiheuttaa taloudellista kiristymistä ja sen vuoksi myös kaskossa on taloutta tarkasteltu Helsingin kaupungin ohjeistusten ja ennusteiden pohjalta. Ensi vuonna tullaan turvaamaan laista tulevat toiminnot, joita kaskon palvelut ovat pääsääntöisesti. Asiasta löytyy helmi-intrasta lisää Koulunkäyntiavustajien ja vastaavia työtä tekevien ruokataukoasia on vielä vaiheessa. Yt-keskustelut käynnistyvät kouluissa ja toivottavasti jokainen (myös opettajat) kertoo oman mielipiteensä sekä pyytää kirjaamaan ne muistioihin. Näin ne saadaan työnantajan tietoon ja voidaan hyödyntää asioista päätettäessä. Nyt on tärkeää saada kaikki mielipiteet puolesta ja vastaan kirjattua. Aikataulullisesti asian päätös ja käyttöönotto siirtynee ensi vuoden puolelle. Arvio nyt olisi 1.2.2021. Asiaa käsitellään kaikkien järjestöjen kanssa. Kaskossa ne ovat JHL, Jyty, Tehy, Super ja Juko. Monessa koulussa on ollut kouluvalmentaja oppilaiden kanssa tekemässä työtä. Kouluvalmentaja kokeilu on edennyt ja nyt kerätään tietoa sen vaikutuksista. Palaute on ollut monesti pelkästään positiivista. Kertapalkitsemista suositellaan edelleen käytettävän. Toivotaan, että jokainen ilmiantaa hyvän työkaverin tai tiimin, jota kannattaa palkita. Kertapalkitseminen on yksi keino saada tunnustusta hyvästä työstä. Onnistumisen keskusteluita on siksi hyvä käydä ja kirjata keskustelut onni-järjestelmään. Kohta saadaan Kunta10-tuloksia ja toivottavasti kaikki muistivat vastata. Se on yksi tärkeä keino saada tietää, kuinka työnteko sujuu ja on yksi johtamisen väline. Näin saadaan vastauksia moneen asiaan ja niihin pystytään antamaan työpaikoille mahdollinen tarvittava apu. Olkaa yhteydessä luottamusmiehiin tai pääluottamusmiehiin, mutta älkää unohtako esihenkilöä. Hänen kanssaan on ensin hyvä käydä keskustelu, jotta hän tietää asian tai pystyy korjaamaan ja auttamaan. Näin vältymme tilanteista, joissa esihenkilö ei tiedä mitään henkilön tai henkilöiden ongelmasta. Työsuojeluasioissa voi olla yhteydessä työsuojeluvaltuutettuihin Hanna Näremaa-Perälään tai Timo Saariseen. Yhteystiedot löytyvä jälleen yhdistyksen sivuilta, työpisteiden seinältä tai helmiintrasta. Muistakaa myös lukea JHL kohdeviestit niiden tullessa. Niistä löytyy paljon asiaa. Nyt on mm. menossa jäsenhankintaviikot ja kannattaa hankkia uusia jäseniä. Niistä saa mukavia palkintoja, kun on kerännyt bonuspisteitä. Lisää tietoa löytyy JHL:n sivuilta. Käykää myös lukemassa Helsingin yhteisjärjestön JHL sivuja. Sieltä löytyy paljon, mitä Helsingissä tehdään JHL:n näkökulmasta. Aktiivisuus kannatta aina, koska ilman sitä ei pysty vaikuttamaan. Yhdessä tätä tehdään ja meissä kaikissa on se voima, jolla vaikutetaan. Pysytään terveinä ja muistetaan se oma hyvinvointi koronan keskellä. Terveisin 

Tiina Illman, pääluottamusmies
Pekka Karppinen, varapääluottamusmies
Jutta Nordberg, luottamusmies
Kai Hakonen, varaluottamusmies

Joulukuu

 Vuosi lähenee loppuaan ja vähitellen pääsemme viettämään joulua. Vuosi 2020 on ollut hyvin poikkeuksellinen monin tavoin. Muutama sana vielä ennen joulutaukoa. Helsingin ja kaskon Kunta10 tulokset ovat tulleet ja niitä aloitetaan käymään läpi työpaikoilla vähitellen. Kunta10 tulokset kaskossa yleisesti ottaen ovat hyvät. Yksiköiden tulokset ovat henkilöstökokouksen asia ja olkaa kuulolla oman yksikön tuloksia käsiteltäessä. Uudistumisen pulssi-kyselyn tuloksia käsitellään myös vastausten tultua. Molemmat toteutettiin nyt syksyllä. Korona ohjeistuksia on tiukennettu ja pyrkimyksenä on estää taudin leviäminen työpaikoilla sekä Helsingissä yleensä. Nykyisillä ohjeilla mennään 10.1.2021 asti ja ohjeet löytyvät helmestä. Esihenkilöt ovat todennäköisesti jakaneet tiedotteet kaikille. Tiedotteessa muistutettiin mm. henkilöstöä maskien tai visiirien käytöstä sekä taukojen porrastamisesta, ettei opettajan- /henkilöstönhuoneessa ole kaikki yhtä aikaa. Joulujuhlia ei yhdessä voi pitää, mutta joulumieltä voi kohottaa muilla tavoin. Tarkkailkaa tiedotusvälineitä mahdollisten muutosten varalta. Työnantaja jakaa kaikille nyt kankaisia hengityssuojaimia. Siitäkin on ohjeistettu kaikkia esihenkilöitä eri palvelusektoreilla. Tähän asti jokainen on itse maksanut työmatkalla käytettävät hengityssuojaimet ja nyt jaetaan kankaisia pestäviä suojaimia. Käy tutustumassa asiaan helmessä. Kiitos kuluneesta vuodesta kuuluu jokaiselle. Nyt on aika hiljentyä ja rauhoittua Joulun viettoon. Pysytään kaikki terveinä ja unohdetaan työ hetkeksi. Joulu on rauhoittumisen aikaa, vaikka meillä on rajoituksia, niin toivottavasti jokainen löytää oman keinon palautua mahdollisista työn aiheuttamista kuormituksista. Hyvää Joulua ja Onnea Uudelle Vuodelle 2021! 

Toivottaa

Tiina Illman, pääluottamusmies
Pekka Karppinen, varapääluottamusmies
Jutta Nordberg, luottamusmies
Kai Hakonen, varaluottamusmies