Jäsenasiat

Jäsenasioiden hoitaja

Sari Stark
040 182 0752
sari.stark(at)hel.fi

Ota yhteyttä JHL:n jäsenpalveluun jos työelämääsi tulee muutos, esim. aloittaessasi äitiys- tai hoitovapaan, opiskeluvapaan, asevelvollisuuden tai siviilipalveluksen, pitkän työloman tai virkavapaan, jäät työttömänä peruspäivärahalle, siirtyessäsi osa-aikaeläkkeelle tai eläkkeelle.

Turvakielto

Huomioithan, että turvakiellon valinneet eivät saa yhdistyksen tiedotteita.
Jäsenrekisteritietosi ovat silloin salaisia. Muutos valintaan tulee hakea itse JHL:n jäsenpalveluiden kautta.

Yhdistyksesi ja JHL tiedottavat jäsenistöään sähköisessä muodossa.


Huolehdithan, että kaikki jäsentietosi ovat ajantasalla!