Helsingin opetustoimen henkilöstö JHL ry 133


Yhdistyksemme toimii Helsingin kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla

Jäsenistömme koostuu hallinnon tukipalvelujen, koulujen, oppilaitosten ja opistojen henkilöstöstä.

Tarjoamme jäsenillemme edunvalvontaa, luottamusmiehen tuen ja yhteisiä vapaa-ajan tapahtumia. 

Yhdessä voimme vaikuttaa työpaikkojen hyvinvointiin ja yhdessä olemme enemmän.

Tervetuloa mukaan toimintaan! 

Yhdistyksemme

 • Valvoo voimassaolevan työlainsäädännön sekä muiden palvelussuhteisiin liittyvien säännösten ja sopimusten noudattamista.
 • Tekee esityksiä jäsenistöään koskevista työ- ja virkaehtosopimus-, työympäristö- ja yhteistoiminta-asioista, työelämän kehittämistä sekä muista jäseniä koskevista asioista.
 • Järjestää kokouksia, koulutus- ja muita vastaavia tilaisuuksia sekä jäsenistölle suunnattua harrastustoimintaa.
 • Edistää järjestäytymistä työpaikoilla.
 • Toimii liiton sääntöjen sekä päätösten mukaisesti jäsenten:
  - palvelussuhteiden ehtojen sekä työolosuhteiden parantamiseksi
  - ammatillisten, oikeudellisten ja yhteiskunnallisten etujen ja oikeuksien edistämiseksi ja laajentamiseksi
  - yhteiskunnallisten valmiuksien parantamiseksi.