2023

28.4.2023

Jäsenilta

Yhdistyksemme järjesti 24.4.2023 Helsingin varhaiskasvatus JHL081:n kanssa yhteisen jäsenillan, johon vieraaksi oli kutsuttu Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestari Nasima Razmyar. Tilaisuudessa mukana oli myös JHL:n Etelä-Suomen aluetoimiston edustajana aluetoimitsija Ritva Hagström.

Juuri eduskuntaan valittu apulaispormestari antoi katsauksen menneeseen kauteen. Hänen puheissaan korostui mm. huoli puutteellisesta johtamisesta sekä hänen halunsa puhua reilusti myös vaikeista asioista omalla kaudellaan.

Jäsenten puheenvuorot liittyivät varhaiskasvatuksen tilanteeseen. Myös inkluusion toteutumista kouluissa sivuttiin. Nasima Razmyar on toiminut toimialalla hyvässä yhteistyössä järjestöjen kanssa ja siitä kiitettiin häntä.

Ritva Hagström muistutti omien tietojen päivittämisen tärkeydestä OmaJHL -palvelussa sekä ammattialaverkostoon liittymisestä.

Illan keskustelut olivat mielenkiintoisia. Kiitos aktiivisuudesta jäsenille.