2023

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestarin kesävastaanotto

8.6.2023

Varapääluottamusmies Jutta Nordberg osallistui 2.6. kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestari Nasima Razmyarin kesävastaanotolle ja välitti hänelle yhdistyksen kiitokset hyvästä yhteistyöstä sekä onnen toivotukset tulevaan kansanedustajan työhön. Yhdistys uskoo hyvän yhteistyön jatkuvan myös tulevaisuudessa.

Kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Nasima Razmyar

Lakonaikainen slogan ”Lisää liksaa” ei toteudu Helsingissä!

12.5.2023

Nyt on palkankorotusten aika ja niistä on neuvoteltu. Neuvottelut ovat päättyneet tuloksettomina. Kaikkien järjestöjen esityksenä oli tehtäväkohtaisten palkkojen korotus, mutta tähän työnantaja (Kaupunginkanslia) ei suostunut. Se haluaa laittaa korotukset henkilökohtaisiin lisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että pienipalkkaisten palkat eivät juurikaan nouse. Työnantaja haluaa kohdentaa suurimman osan korotuksista henkilökohtaisiin lisiin ja tämä asettaa työntekijät eriarvoiseen asemaan lisien saamisen ja suuruuden suhteen.

Me jatkamme Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla keskusteluja palkankorotusten kohdentamisesta eri ammattiryhmille. Rahasummista emme ole vielä saaneet tietoa Kaupunginkansliasta. Tiedotamme heti, kun tiedämme enemmän.

Alla kaikkien helsinkiläisten sopijajärjestöjen yhteinen tiedote asiasta.

TIEDOTE
12.5.2023
HELSINGIN KAUPUNGIN NEUVOTTELUT JÄRJESTELYERÄSTÄ PÄÄTTYIVÄT ERIMIELISENÄ

Helsingin kaupungin henkilöstöjärjestöt eivät voineet hyväksyä Helsingin kaupungin työnantajan esitystä työehtosopimusten mukaisien järjestelyerien kohdentamisen päälinjoista. Paikallisissa palkankorotusneuvotteluissa ei Helsingissä päästy sopimukseen. Työnantajan ja järjestöjen esitykset erien jakautumisesta tehtäväkohtaisiin palkkoihin ja henkilökohtaisiin lisiin jäivät kauaksi toisistaan useimpien sopimusten osalta.

Henkilöstöjärjestöjen esityksessä pääpaino oli merkittävästi tehtäväkohtaisten palkkojen korottamisissa. Palkkojen korottamisella saataisiin työntekijät pysymään ja uusia työntekijöitä hakeutumaan töihin Helsingin kaupungille. Helsinki varmistaisi näin myös työntekijöiden saatavuutta hyvinvointialueiden palkkakilpailussa. Järjestöjen esitys olisi ollut myös työhyvinvointia edistävä.

Työnantajan esitys pohjautui suurimmalta osin suoriteperustaiseen palkkaukseen eli henkilökohtaisiin lisiin. 

Henkilökohtaisten lisien jakamisessa on ollut puutteita. Työnantaja ei ole käyttänyt kaikkia mahdollisuuksiaan henkilökohtaisten lisien jakamisessa, vaan niihin kohdennettua rahaa on jäänyt käyttämättä viime vuodelta joillakin toimialoilla ja liikelaitoksilla. Lisien jakaminen ei ole ollut avointa. Henkilökohtaisen lisän myöntämisen täytyy perustua työsuorituksen arviointiin. Työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu ei kuitenkaan ole toteutunut työsuorituksen arvioinneissa monestakin syystä, mm. kaikille työntekijöille ei arviointia ole tehty Onni-keskusteluiden yhteydessä. Tietoomme on myös tullut, että henkilökohtaisia lisiä on käytetty rekrytointirahana, mikä johtaa palkkavääristymiin. 

Näiden esille nostamiemme epäkohtien vuoksi emme voineet hyväksyä työnantajan esitystä.

Lisätietoja oman järjestösi pääluottamusmieheltä. 


Stefan Loman                           Ari-Jukka Luhtavaara       Jukka Talvitie puheenjohtaja                          puheenjohtaja                   puheenjohtaja
Helsingin yhteisjärjestö JHLry           Juko                        Juko

 Kaisa Soininen                            Päivi Salmén-Gren          Jaana Takala
puheenjohtaja                            puheenjohtaja                 puheenjohtaja
Jyty Metropoli ry                       Super                                  TehyVerottajan viesti niille työntekijöille, joilla on ollut tulorekisterissä virheitä

12.5.2023

Ne Helsingin kaupungin työntekijät, joilla varmuudella on virheitä ja puutteita tulorekisteritiedoissa, voivat saada verotuspäätöksensä myöhemmin kuin tavallisesti, mutta välttämättä kaikille ei viivästystä tule. Kaikki saavat verotuspäätöksen OmaVeroon viimeistään 31.10. Mahdolliset veronpalautukset maksetaan asiakaskohtaisesti sitä mukaa, kun verotus valmistuu.


Yksityisen opetusalan palkkaratkaisu hyväksytty

11.5.2023

Linkki JHL:n uutiseen.


Koulunkäyntiavustajien nimikemuutos

10.5.2023

Koulunkäyntiavustaja-nimike on siirtynyt virallisesti historiaan myös Helsingissä. Me helsinkiläiset seuraamme vihdoinkin muun Suomen mallia ja käytämme elokuun alusta nimikettä koulunkäynninohjaaja.

Työnantajan somessa ja työnhakuilmoituksissa uusi nimike on otettu näyttävästi käyttöön. Nyt on paljon koulunkäynninohjaajan tehtäviä avoinna. Käykäähän kurkkaamassa ja vinkatkaa kaverillekin.

5.5.2023

Jäsentietojen oikeellisuus JHL:n jäsenrekisterissä

Käythän kirjautumassa omaJHL:ään ja tarkistamassa kaikkien jäsentietojesi oikeellisuuden. Onhan siellä myös sähköpostiosoitteesi, jotta yhdistyksen, pääluottamusmiehen ja JHL:n viestintä tavoittaa sinut.


28.4.2023

Jäsenilta

Yhdistyksemme järjesti 24.4.2023 Helsingin varhaiskasvatus JHL081:n kanssa yhteisen jäsenillan, johon vieraaksi oli kutsuttu Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestari Nasima Razmyar. Tilaisuudessa mukana oli myös JHL:n Etelä-Suomen aluetoimiston edustajana aluetoimitsija Ritva Hagström.

Juuri eduskuntaan valittu apulaispormestari antoi katsauksen menneeseen kauteen. Hänen puheissaan korostui mm. huoli puutteellisesta johtamisesta sekä hänen halunsa puhua reilusti myös vaikeista asioista omalla kaudellaan.

Jäsenten puheenvuorot liittyivät varhaiskasvatuksen tilanteeseen. Myös inkluusion toteutumista kouluissa sivuttiin. Nasima Razmyar on toiminut toimialalla hyvässä yhteistyössä järjestöjen kanssa ja siitä kiitettiin häntä.

Ritva Hagström muistutti omien tietojen päivittämisen tärkeydestä OmaJHL -palvelussa sekä ammattialaverkostoon liittymisestä.

Illan keskustelut olivat mielenkiintoisia. Kiitos aktiivisuudesta jäsenille.


13.4.2023

JHL - webinaari jäsenille

JHL Työttömyyskassan ohjeita kesään koulunkäynninohjaajille 25.4.2023 klo 17.30.

Saat webinaarissa tietoa ja ohjeita mahdollista kesäkeskeytystä ajatellen. Ilmoittautuminen: www.lyyti.in/JHLohjeitakesaan


12.4.2023

Tervetuloa Helsingin opetustoimen henkilöstö JHL ry 133 sekä Helsingin varhaiskasvatus JHL ry 081 järjestämään jäseniltaan maanantaina 24.4.2023 klo 17–20 JHL-talolla, Sörnäisten rantatie 23


Aloitamme tilaisuuden iltapalalla, joka tarjoillaan JHL-talon ravintolassa.

Klo 18 siirrymme auditorioon, jolloin saamme vieraaksemme kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Nasima Razmyarin. Illassa ovat mukana myös JHL:n aluetoiminnan asiantuntijat Merja Ruotsalainen ja Ritva Hagström.

Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan Kaskon ajankohtaisista asioista. Sinulla on tilaisuus kertoa, millaista arki työssäsi on, ja millaista arkea haluamme seuraaville vuosille.

Pyydämme tilaisuuteen kysymyksiä ennakkoon sekä ilmoittautumiset ja mahdolliset erityisruokavaliot 14.4.2023 mennessä sähköpostilla: jhl133hallitus@gmail.com

Tervetuloa joukolla mukaan, niin vanhat kuin uudetkin jäsenet!
Helsingin opetustoimen henkilöstö JHL ry 133 hallitus


4.4.2023

Opetushallitus - webinaari

Kurinpitokeinot perusopetuksessa ja toisella asteella

26.4.2023 klo 14.00 - 16.00

Webinaari on tarkoitettu perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja TUVA-koulutuksen henkilöstölle. Webinaari on maksuton. Webinaarista otetaan tallenne ja se tulee tilaisuuden jälkeen tähän tapahtumasivulle.

Linkki sivustolle ja ilmoittautumiseen:

https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2023/kurinpitokeinot-perusopetuksessa-ja-toisella-asteella-webinaari 

JHL webinaari jäsenille

4.4.2023

Itsestä huolehtiminen – taitolaji
19.4.2023 klo 17–18

Oman jaksamisen huoltaminen ei edellytä poppakonsteja vaan pieniä arjen tekoja. Jotta jaksaa auttaa muita sopivasti, on tärkeää pitää huolta itsestään. Tule kuulolle JHL:n järjestämään webinaariin, jossa kerrotaan, minkälaisilla pienillä teoilla jaksat paremmin niin vapaa-ajalla kuin töissäkin. Oman jaksamisen huoltaminen ei edellytä poppaskonsteja vaan pieniä arjen tekoja – joka päivä.

Linkki ilmoittautumiseen:
lyyti.fi/reg/JHLitsestahuolehtiminen 

Eduskuntavaalit 2023: Jokaisella äänellä on vaikutusta

20.3.2023

Eduskuntavaalit pidetään huhtikuussa 2023. Ammattiliitto JHL:n tavoitteena on saada maahamme hallitus, joka ei aja uutta kikyä, pakkolakeja tai leikkauksia sosiaaliturvaan. Olemme ylpeitä kaikille kuuluvista hyvinvointipalveluista ja niiden tekijöistä. Vaaleissa juuri sinä pääset vaikuttamaan tähän kaikkeen äänestämällä.

Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on rakennettu yhteisillä verovaroilla. JHL:n tavoitteena on, että tuleva hallitus

  • parantaa suomalaista työelämää lainsäädännön kautta
  • huolehtii kuntien ja hyvinvointialueiden rahoituksesta
  • lisää koulutuspaikkoja työvoimapulasta kärsiville aloille
  • säilyttää julkisten palvelujen vastuun julkisella sektorilla
  • jatkaa ilmastonmuutoksen torjuntaa
  • vahvistaa kansalaistensa mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Käy lukemassa koko uutinen tästä linkistä.

JHL kouluttaa - Lääkeosaamisen kurssi

20.3.2023

Lääkehoidon osaamista sosiaali- ja terveysaloilla, kasvatusaloilla ja ravitsemis- ja puhtauspalvelujen yhdistelmätehtävissä työskenteleville ammattilaisille. Lääkelasku- ja lääkehoidon tentin suoritettuaan saa todistuksen lääkeosaamisesta.

Pääset koulutuskalenteriin tästä linkistä⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Koulunkäyntiavustajien nimikemuutos

6.3.2023

Vihdoinkin koulunkäyntiavustajien nimikemuutos tehdään koulunkäynninohjaajaksi/ erityiskoulunkäynninohjaajaksi!

Helsinki on päättänyt muuttaa koulunkäyntiavustaja nimikkeen 1.8.2023 alkaen.

Nimikkeen muuttamiseksi ovat JHL:n pääluottamusmiehet tehneet työtä Helsingissä jo yli kymmenen vuotta, ja vihdoin tämä työ on saatu päätökseen.

Toimialajohtaja Satu Järvenkallas päätti asiasta viime vuoden puolella ja nyt työ on lähtenyt käyntiin.

Jokainen koulunkäyntiavustaja  ja erityiskoulunkäyntiavustaja on osallistunut tai tulee osallistumaan omalla koulullaan yhteistoiminnalliseen tilaisuuteen esihenkilönsä johdolla, jossa kerrotaan tästä muutoksesta. Nimikemuutos ei vaikuta palvelussuhteen ehtoihin tai palkkaan.

Nimikemuutos tehdään siksi, että uusi nimike vastaa paremmin työnkuvaa ja ohjaa ajatusta paremmin sen sisällöstä. Työn arvostus myös paranee nimikemuutoksen myötä.

Edunvalvontatyötä tullaan jatkamaan tulevaisuudessa myös palkkauksen suhteen, vaikka se ei tähän muutokseen vielä tullut.

Koulunkäyntiavustajien nimikemuutos

24.1.2023

Koulunkäyntiavustajien nimikemuutos käynnistyy helmikuussa.
Tiedotamme asiasta lisää, kun nimike on muutettu.