2023

Tammikuu

Hyvää uutta vuotta! Vuosi on lähtenyt käyntiin kaikissa työpisteissä.

Sarastiaan liittyvät ongelmat jatkuvat. Työnantaja ja Talpa ovat yrittäneet ratkoa palkkaongelmia, mutta kaikkia ongelmia ei ole saatu korjattua. JHL ammattiliitossa seurataan tilannetta. Uudessa intrassa löytyy palkkainfosta tallenteita ja infoa. Käykää tutustumassa.

Helsingin pääluottamusmiesjaos tapasi 11.1.2023 JHL:n edunvalvonnan ja sopijapuolen toimijoita. Kävimme yhdessä läpi kertauksena edunvalvonnan ketjua työehtosopimus ketjussa ja lakipuolen ketjussa. Näin muistuu kaikille, miten asiat etenevät, jos syntyy ongelmia tai tarvitsee apua lainopillisesta puolesta. Tilaisuus oli mielenkiintoinen ja oli mukavaa nähdä kaikki pitkästä aikaa yhdessä.

Eduskuntavaalit lähestyvät ja toivottavasti jokainen käy äänestämässä. Äänestäminen on tärkeä oikeus, jolla voi vaikuttaa tulevaan Suomen hallituskokoonpanoon. Muistakaa käyttää tätä oikeutta. JHL on julkaissut omat tavoitteet, joita se haluaa seuraavalta hallitukselta. Käy lukemassa JHL:n sivuilta. Pidetään kunnassa tehtävät työt elinvoimaisina ja toimintakykyisinä äänestämällä.

https://www.jhl.fi/ajankohtaista/teemat/eduskuntavaalit-2023-jhln-tavoitteena-taloudellisesti-ja-sosiaalisesti-kestava-suomi/

Työelämää kehitetään yleis- ja normaalisitoviin työehtosopimuksiin perustuen, kolmikantaisesti yhteistoiminnassa työmarkkinajärjestöjen kanssa. Haluamme, että työelämässä säilyy reilut periaatteet neuvotteluun ja työtä tekevien oikeudet säilyy. Jokaisella työntekijällä on oikeus luottamusmieheen ja työsuojeluun. Käy siis lukemassa JHL:n sivuilta. Yhteiskunnassa käydään taas paljon keskustelua ammattiliitojen asemasta ja paikallisesta sopimisesta. Paikallinen sopiminen on jo käytössä meillä Helsingissä, mutta sitä on hyvä kehittää vieläkin paremmaksi. Kannattaa tutustua omaan työehtosopimukseen, joka suurimmalla osalla jäsenistämme on Kvtes eli Kunnallinen työehtosopimus. Meillä on muitakin sopimuksia jäsenistöllä esim. Yksityisen opetusalan sopimus.

Hyvinvointialueet ovat tulleet käyttöön ja Helsinki on oma alueensa. Helsingissä on sote- ja pelastusala yhdistynyt yhdeksi omaksi alueeksi. Kaskossa se tarkoittaa, että kuraattori ja psykologi- palvelut on päätetty tuottaa kaskon omana palveluna, jonka maksaa sote-puoli. Kehitysvammaisten lasten aamu- ja iltapäivähoito ja lomahoito on myös päätetty tuottaa kaskon toimintana ja rahoitus tulee sotesta. Näin palvelut säilyvät lähellä arjen toimintaa.

Educa messut 2023 tulevat taas. Kannattaa käydä tutustumassa pitkästä aikaa mitä kaikkea alalla tapahtuu. JHL on mukana omalla osastolla.

Olette saaneet kirjeen sähköpostiin työsuojelun varavaltuutettujen vaaleista. Nyt kannattaa osallistua. Työsuojeluvaravaltuutetuillakin on oikeus koulutuksiin. Käy lukemassa intrasta lisää.

Jäsenhankinta on aina voimassa. Juttele kaverille, miksi kannattaa kuulua liittoon. Jäsenet ovat koko toiminnan tärkein asia. Teemme työtä jäsenten hyväksi.

Haluatko toimia tulevaisuudessa yhteisen hyväksi. Tänä vuonna on taas viimeinen tämän kauden toiminta vuosi. Vuonna 2024 käynnistyy uusi neljä vuotiskausi ja nyt on hyvää aikaa miettiä mahdollista mukaan tuloa. Pistä korvan taakse muhimaan asia.

Toivotamme kaikille oikein hyvää alkanutta vuotta ja kaikkiin haasteisiin voimia sekä uskoa tulevaan.

terveisin 

Tiina Illman pääluottamusmies
Jutta Nordberg varapääluottamusmies/ luottamusmies
Jenni Hirvonen luottamusmies
Sanna Pienimäki varaluottamusmies

Helmi-maaliskuu

Hyvät jäsenet!

Vuosi on käynnistynyt vauhdikkaasti. Paljon tapahtuu koko ajan edunvalvontakentällä.

Sarastia-järjestelmän ongelmia työnantaja on saanut selvitettyä, vaikka ongelmia on vielä ja varmasti vielä uusia tulee.

Helsinki Työterveys jatkaa toimintaansa, koska Helsingin kilpailutus meni pieleen. Kaikki ehdokkaat vetäytyivät kilpailutuksesta. Toiminta jatkuu, mutta ongelmana on henkilöstön poistuminen muille työnantajille ja eläköityminen. Vajaalla miehityksellä annetaan nyt niin hyvää palvelua, kuin pystyvät. Lue Motiivin artikkeli aiheesta

https://motiivilehti.fi/lehti/artikkeli/miten-jarjestetaan-helsingin-kaupungin-tyontekijoiden-tyoterveyshuolto-kas-siinapa-pulma-laatukilpailutus-karahti-kiville-tuloksena-nolla-tarjousta/?fbclid=IwAR2bi7VdlUiKhSIA8UvrHUvPWbQNRr5yIkSeHOAQn6mpXx70_bbdrzz8qjk

Kouluvalmentajatoiminta jatkuu siten, että työ vakinaistetaan ja työnvaativuusarviointia (tva) tehdään parhaillaan. Tva on se, jonka perusteella mm. palkka maksetaan ja työntekijä tietää mitä työ sisältää. Valmistuessaan kyseinen paperi löytyy intrasta.

Kasvatuksen- ja koulutuksen toimialan hallinto muuttaa kevään aikana uuteen Kymppitaloon eli Kaupunkiympäristön toimialan kanssa samaan rakennukseen Kalastamaan.

Kasko on saanut tavoitteet kertapalkitsemisen lisäkiintiöön täytettyä. Se tarkoittaa, että jotkut työyhteisöt saavat palkkion huhtikuun loppuun mennessä. Nyt on hyvä muistaa meidän jokaisen, ettei sitä saa kaikki. Meillä on kuitenkin kertapalkkiojärjestelmä, jolla esihenkilö voi palkita hyvästä työsuorituksesta. Onhan työpaikallanne palkitsemisen huoneentaulu, joka tehtiin kaikkiin työpisteisiin muistuttamaan kertapalkitsemisesta. Tämä on uusi järjestelmä ja sen toiminta hakee vielä paikkaansa.

Kaskossa on monen ammatin kohdalla pulaa tekijöistä. Siksi on tärkeää muistaa perehdytys ja tuen antaminen uudelle työkaverille omassa työpisteessä. Veto- ja pitovoima on kaikkien huulilla.

Nimikkeen muutos koulunkäyntiavustajilla ja erityiskoulunkäyntiavustajilla on käynnistynyt koulunkäynnin- ja erityiskoulunkäynninohjaajaksi. Nimikkeenmuutos on virallisesti käytössä 1.8.2023 alkaen, mutta jo loppukevään rekrytoinnit seuraavalle syksylle tehdään koulunkäynnin- tai erityiskoulunkäynninohjaaja nimikkeellä. Nimikemuutos itsessään ei vaikuta palkkaan tai palvelussuhteen ehtoihin.

Toinen merkittävä yhteistoiminnallinen asia on käynnissä, kun poy eli pidennettyjen oppilaiden kehitysvammaisten lasten luokissa resurssi muutetaan nykyisestä kaksi koulunkäyntiavustajaa tulevaisuudessa yksi koulunkäynninohjaaja ja yksi erityiskoulunkäynninohjaaja. Erityiskoulunkäynninohjaajan vaatimuksena on lähihoitajan tutkinto. Kyseinen vaihto voi koskea jo koulussa olevaa henkilöä, jos haluaa vaihtaa tehtävää. Muussa tapauksessa tehtävä laitetaan ulkoiseen hakuun ja palkataan uusi henkilö.

Järjestelyerä on neuvotteluissa kuntatyönantajalla ja järjestöillä ja siksi ei vielä tiedetä, kuinka kesällä tuleva palkankorotus tullaan jakamaan. Jäämme odottelemaan kuinka se tullaan toteuttamaan. 

Eduskuntavaalit järjestetään 2.4.2023, muistakaa äänestää. Ammattiliitto JHL:n tavoitteena on saada maahamme hallitus, joka ei aja uutta kikyä, pakkolakeja tai leikkauksia sosiaaliturvaan. Suomella ei ole varaa siihen, että työntekijöiden asemaa kurjistetaan millään tavalla. Sinä voit äänestämällä vaikuttaa siihen, että päättäjiksi valitaan henkilöitä, jotka ylläpitävät suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa ja ymmärtävät työntekijöiden asemaa.

Muistakaa meidän kotisivumme https://www.jhl133.fi/ josta löydät ajantasaiset tiedot. Lähiaikoina kotisivujen ilme muuttuu. Siitä tulee tietoa, kun se on tehty.

Työn iloa kaikille toivottavat

Tiina Illman, pääluottamusmies
Jutta Nordberg, varapääluottamusmies
Jenni Hirvonen, luottamusmies ja JHL133 puh.johtaja
Sanna Pienimäki, varaluottamusmies

Huhtikuu

Kevät etenee ja kouluilla valmistaudutaan kevään viimeisiin ponnistuksiin.
Helsingin kaupunki työnantajana on ollut esillä mediassa viime aikoina. Uutisointi ei ole ollut aina positiivista, mutta toivottavasti teidän omissa toimipisteissänne on positiivinen työn tekeminen ensisijalla. Media käsittelee asioita sen vaatimalla tavalla ja usein unohtuu, että Helsingissä on noin 44 000 ihmistä töissä, joiden pitää pystyä tekemään työnsä kohun keskellä.

Sarastia ongelmat ovat vähentyneet, mutta eivät ole poissa. Korona on siirtynyt sairaudeksi muiden joukkoon. Ukrainan sota ja sen aiheuttamat toimet ovat edelleen läsnä. On siis asioita, jotka eivät ole vielä poistuneet arjesta.

Palkankorotukset ovat varmasti monen mielessä. 1.6. on yleiskorotuksen aika.

KVTES:n liite 5 piirissä kaikille työntekijöille maksetaan kertapalkkiona 120€. Liitteeseen kuuluvat varhaiskasvatuksen ja tietyt koulujen työntekijät kts. linkki https://www.kt.fi/sopimukset/kvtes/2022/liite-5-varhaiskasvatuksen-henkilosto-koulun-peruspalvelutehtavat

Lisäksi 3.10.22 sovintoratkaisusta maksetaan kertapalkkio koko kunta- ja hyvinvointialalla kertaeränä 467 €.
Osa-aikaisuus vaikuttaa: Osa-aikaisen työntekijän/viranhaltijan osalta käytetään osa-aikaprosenttina 31.5.2023 voimassa olevaa osa-aikaprosenttia. Maksetaan siis osa-aikaisuuden suhteessa.

Järjestelyerästä (JE) ei ole neuvottelut vielä alkaneet.

Pormestari Vartiainen on julkaissut erikseen palkkakehitysohjelman ja se löytyy intrasta mihin aloihin se kohdistuu. Ohjelma perustuu palkankorotustarpeiden kartoitukseen sekä työnantajan tarpeisiin työvoiman saatavuuden varmistamisessa.  (Korotukset koskevat kaupungin vakituista ja määräaikaista henkilöstöä, mukaan lukien työllistetyt ja kausityöntekijät.)

Kuntalaisten palautejärjestelmä uudistuu 19.4., mutta vanhat palautteet kyllä käsitellään vanhan järjestelmän poistuessa. Palautejärjestelmä on hyvä kanava antaa palautetta.

30.4. saakka voi antaa palautetta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta. Linkki löytyy intrasta.

Kaskon eli kasvatuksen ja koulutuksen hallinto muuttaa Töysän kadulta Kalasatamaan Kaupunkiympäristön eli Kympin toimitiloihin.

Yhdistyksen JHL133ry kevätkokous on pidetty. Kiitos aktiivisille osallistujille. Tilaisuudessa arvottiin leffalippuja. Onnea voittajille.

Yhdistyksen kotisivut on uudistettu. Käy tutustumassa ja kannattaa antaa palautetta, jos jotain jää puuttumaan tai sivuilla ei linkit toimi. https://www.jhl133.fi/

Hyvää Vapun odotusta!

Toivottavat

Tiina Illman, pääluottamusmies
Jutta Nordberg, varapääluottamusmies, luottamusmies
Jenni Hirvonen, luottamusmies, JHL133 ry puheenjohtaja
Sanna Pienimäki, varaluottamusmies

Toukokuu

Olemme taas tulleet toukokuuhun. Kevään työt ovat loppumassa kouluissa ja oppilaitoksissa. Kesän alkuun on pari viikkoa ja monen mielessä on jo kesän viettoa loma ajatuksissa.

1.6. alkaen on tulossa yleinen palkankorotus ja lisäksi tulee yksi kertakorvaus 467€ sekä liitteeseen 5 kuuluvat varhaiskasvatuksen ja koulujen tietyt henkilöstöryhmät saavat lisäksi 120€. Nämä kertakorvaukset maksetaan 30.6. tilille.

Kesäkuun palkankorotukseen kuuluu järjestelyerä, josta on käyty keskustelua kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla työnantajan ja järjestöjen välillä (JHL, JYTY, JUKO, TEHY ja Super). Varsinaiset neuvottelut Helsingin kaupungin kansliassa ovat olleet tuloksettomia, ja sen vuoksi me käymme ainoastaan keskusteluita järjestelyerän jaosta mille tehtäville se kohdentuu ja sen suuruudesta. Tässä kohdin on hyvä muistuttaa jäseniä, ettemme me neuvottele vaan ainoastaan keskustelemme. Se tarkoittaa, että työnantaja kuuntelee kaskossa meidän eri järjestöjen pääluottamusmiesten ajatuksia järjestelyerän jakamisesta.

Helsingin kaupungin kansliassa ei ole tullut tulosta siitä jakautuvatko järjestelyerä tehtäväkohtaiseen palkkaan vai henkilökohtaiseen lisään. Järjestöt haluavat järjestelyerän tehtäväkohtaiseen palkkaan, jolloin se kohdentuu kaikille. Työnantaja haluaa järjestelyerän kohdentuvan enemmän henkilökohtaisiin lisiin. Mikäli työnantajan halu toteutuu, niin korotukset eivät kohdennu tasaisesti kaikille. Korotus jäisi tehtäväkohtaisessa palkassa paljon pienemmäksi. Olemmekin tiedottaneet asiasta aiemmin.

Tehtävänvaativuudenarviointeja (eli TVA:ta) on tehty valmiiksi monen tehtävän kohdalla. Tva tehdään palkanmaksun perusteeksi ja niihin voi myös palata aina epäselvyyksien kohdalla kuuluuko joku asia omaan tehtävään. Valmiit tva:t löytyvät kaskon intrasta.

Turvallisuus teemaa käsitellessä tuli esille, että on jälleen hyvä muistuttaa henkilöstöä Työsuojelupakista. Sinne tehdään ilmoitukset uhka- ja väkivaltatilanteista, läheltä piti- tilanteista tai työtapaturmista (työtapaturmailmoituksen tekee esihenkilö). Ilmoituksia on hyvä tehdä joka kerta. Näin työnantajan oikea kuva saadaan syntymään koulujen tilanteista.

Kasvatus ja koulutus on saamassa uuden apulaispormestarin, kun Nasima Razmyar siirtyy työskentelemään Suomen Eduskuntaan kansanedustajan tehtäviin. Uuden apulaispormestarin nimi ratkennee lähiaikoina. Kiitämme Nasimaa erinomaisesta työstä kasvatuksen ja koulutuksen hyväksi.

Tällä hetkellä tehdään paljon kehittämistyötä kunta-alalla. Se tarkoittaa, että myös Helsingissä ja kaskossa mietitään minkälainen työelämä meillä on vuonna 2030. Samalla kehitetään opetusta ja opiskelua. Esihenkilöt kertovat näistä asioista henkilöstöpalavereissa. Tärkeitä asioita nousee meidän strategiastamme eli kaikki koulut ja päiväkodit ovat hyviä, henkilöstön veto- ja pitovoima sekä työhyvinvointi plus Helsinki on lukutaidon pääkaupunki.

Kasko muuttaa Töysän kadulta Kalasatamaan Kaupunkiympäristön toimialan taloon (Kymppi-talo). Muutto alkaa kesäkuussa ja tapahtuu porrastetusti. Intrasta löytyy tarkat tiedot muuttosivuilta.

Lopuksi on ilo ilmoittaa virallisesti, että pitkä työ koulunkäyntiavustajan nimenmuutoksesta koulunkäynninohjaajaksi on tapahtunut. Virallinen päivä on 1.8.2023, mutta kaskossa on jo rekrytointi koulunkäyntiohjaajan nimikkeellä. Tämä työ on kestänyt yli kymmenen vuotta ja nyt se on totta. Seuraavaksi on hyvä aloittaa kehittäminen kurinpitoasiassa, jotta saamme laillisen mahdollisuuden osallistua esim. kiinnipitotilanteisiin. Tällä hetkellä koulunkäynniohjaajalla on ainoastaan hätävarjeluun perustuva oikeus pysäyttää turvallisuutta uhkaava tilanne ja tilanteesta on vetäydyttävä nopeasti pois. Nämä ovat hyvin pitkäjänteisiä töitä ja vaativat paljon kärsivällisyyttä. Kehittäminen jatkuu tulevaisuudessakin. 

Edunvalvontaa  JHL:n osalta kaskossa suorittaa Helsingin opetustoimen henkilöstön jäsenille:

Tiina Illman, JHL-pääluottamusmies
Jutta Nordberg, JHL-vara-pääluottamusmies
Jenni Hirvonen, JHL luottamusmies ja yhdistys JHL133 puheenjohtaja
Sanna Pienimäki, JHL varaluottamusmies

https://www.jhl133.fi/ osoitteesta löytyy yhdistyksemme kotisivut ja tiedot. Käy tutustumassa uuteen ilmeeseen sivuilla.

Kesäkuu

Kesäkuussa ollaan ja monet ovat lomalle lähtö kuopissa tai viettävät jo lomaa. Takana on taas kevään kiireet ja kesällä toivottavasti on kiireettömämpää työpaikoilla. Vielä yksi kirje pääluottamusmieheltä näin kesäkuussa ja palataan asiaan sitten syyslukukauden lähestyessä elokuun puolella.

Suomi on saanut uuden hallituksen. Hallitus kokoonpano on hyvin oikeistopainotteinen. Se tarkoittaa työtä meille edunvalvojille. Hallitus on ilmoittanut monenlaisista toimenpiteistä ja heikennyksistä. Ammattiliitot ovat yhdessä tehneet lausuman, jossa ei hyväksytä hallituksen aikeita puuttua työehtosopimuksiin. Nyt, jos koskaan kannattaa kuulua liittoon. Vain liittoon kuulumalla voi saada edunvalvontaa kiperissä tilanteissa. Meilläkin on voimassa olevat työehtosopimukset eli työrauha. Uusi hallitus ei tätä nyt kunnioita. Jos sinun työpaikallasi on järjestäytymättömiä ihmisiä, niin kannattaa nyt puhua liittymisestä JHL:n jäseneksi. https://www.jhl.fi/jasenyys/liittyminen/

Työpaikoilta on tullut viestiä siitä, että työpaikoilla käytetään työntekijöitä tulkkeina, kun tarvitaan apua. Muistutan kaikkia siitä, etteivät työntekijät ole tulkkeja. Kaskossa on käytössä tulkkipalvelut ja sieltä tilataan tulkki. Kenenkään työnkuvaan ei kuulu tulkkausapu. Mikäli on tarve jatkuvaan apuun jollain muulla kielellä tai viittomakielellä säännöllisesti, niin siitä maksetaan asianmukaisesti kielilisä niin kauan kuin tarve on. Tarpeen poistuessa poistuu myös kielilisä. Tähän löytyy intrasta ohje. Jos tarvitset apua, ole yhteydessä luottamusmieheen.

Nyt on aika palkankorotuksille. Muista katsoa palkkatosite, että kaikki on oikein.

Järjestelyerät ovat tulossa maksuun. Esihenkilöllä on tieto siitä mikä summa on tullut mahdollisesti kullekin ammattiryhmälle. Yleinen tieto löytyy intrassa. Kertakorvaus palkankorotus kannattaa myös tarkistaa 30.6., kun tulee tilille. 

Eläkeläisjäsenille on hyvä muistuttaa, että JHL jäsenyydessä on voimassa oleva matkavakuutus Turva-vakuutusyhtiössä edelleen aina 70 v. asti. JHL:n sivuilta voi käydä lukemassa tarkemmat tiedot. Älä siis eroa liitosta, jos se kävi mielessä. Eläkeläisen jäsenmaksu on edullinen hinta matkavakuutukselle. https://www.jhl.fi/jasenyys/jasenedut/  linkin takaa löytyy kaikki jäsenedut!

Alle 70-vuotiaan eläkeläisjäsenen jäsenmaksu on 8,00 euroa täydeltä kalenterikuukaudelta eli 96 euroa vuodessa. Jäsenmaksu maksetaan 4 kertaa vuodessa 24 euron suuruisena eränä. Maksamalla alle 70-vuotiaan eläkeläisen jäsenmaksun, säilytät kaikki liiton jäsenedut myös eläkkeelle jäätyäsi.

70 vuotta täyttäneiden jäsenten jäsenmaksu on 5,00 euroa täydeltä kalenterikuukaudelta, eli 60 euroa vuodessa. Maksamalla 70 vuotta täyttäneen eläkeläisen jäsenmaksun, säilytät kaikki muut liiton jäsenedut, paitsi matkustajavakuutuksen ja vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen pysyvän haitan varalle.

Jäsenmaksuviitteet jäsenmaksun maksamista varten voit tilata jäsenpalvelusta.

Syyskuussa on jälleen aika Fiilari-kyselylle. Muistakaa vastata. Näin saadaan tietoa työhyvinvoinnista työyhteisöissä.

Edunvalvontakausi on aina neljävuotiskausi. Tämä vuosi 2023 on meneillään olevan kauden viimeinen ja vuonna 2024 alkaa uusi kausi. Nykyinen hallitus tulee tarvitsemaan uusia toimijoita mm. eläkkeelle jäämisen vuoksi. Nyt alkaa jälleen kuulutus uusien toimijoiden hakuun. Oletko juuri sinä halukas kantamaan kortesi kekoon. Työ on mielenkiintoista ja ei vaadi liikaa ponnisteluita, koska JHL:n aluetoimisto auttaa ja tukee yhdistyksiä. Voit siis olla ihan vasta-alkaja tai vanha konkari yhdistystoiminnassa, mutta tarvitaan edunvalvonnasta kiinnostumista. Mieti kesä ja osallistu syyskokoukseen, jossa valinnat tehdään. 

Tarvitsemme myös uusia kasvoja luottamusmies toimintaan. Ole yhteydessä niin kerromme lisää.

Oikein hyvää ja lämmintä kesää jokaiselle!

toivottaa
Tiina Illman, pääluottamusmies
Jutta Nordberg, varapääluottamusmies
Jenni Hirvonen, luottamusmies ja JHL133 puh.joht.
Sanna Pienimäki, varaluottamusmies

Elokuu

Hyvää alkanutta lukuvuotta 2023–2024! Työt ovat käynnistyneet lomien jälkeen.

Lukuvuosi käynnistyy hiukan erisävyisessä ilmapiirissä. Julkisuudessa on paljon käyty keskustelua Suomen hallituksen jäsenten rasismin sävyisistä ja moneen ihmisten elämään kohdistuvista heikennyksistä tai maalittamisesta, kiusaamisen yltyessä isoihin mittasuhteisiin. Pidän näitä asioita huolestuttavana yhteiskunnan ilmiönä erityisesti kasvatusalan ammattilaisena. Onkin tärkeää muistaa omassa työssään kasvatustehtävissä ja muiden kanssa asioidessaan, ettei minkäänlainen epäasiallinen käytös missään tilanteessa ole sallittavaa. Meillä on edelleen voimassa nollatoleranssi. Mikäli kohtaa tai havaitsee jotain epäasiallista käytöstä, on siihen puututtava, oli kyse kenestä tahansa lapsesta, nuoresta tai aikuisesta.

Tämä edunvalvontakausi on päättymässä nyt 2023. Se tarkoittaa sitä, että meillä jää ihmisiä pois Helsingin opetustoimen henkilöstön JHL133ry hallituksen työstä. Myös luottamusmiestoiminnassa on tapahtumassa muutoksia. Tarvitsemme uusia innokkaita ihmisiä, jotta toiminta voi jatkua. Oletko halukas osallistumaan. Laita viestiä jhl133hallitus@gmail.com


Lukukauden avaus ja lainauksia perusopetuksen johtajan rehtikirjeestä!
Näin lukuvuoden alkaessa on hyvä muistaa, että niin oppilaissa kuin (koulun) henkilöstössä on uusia jäseniä, jotka eivät tunne muita, eivätkä tiedä koulun/ työpaikan tapoja. Yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentamiseen ja ryhmäytymiseen on hyvä kiinnittää huomiota koko lukuvuoden. Millä toimenpiteillä ja johtamisteoilla saadaan kaikki jäsenet kokemaan kuuluvansa kouluyhteisöön ja tuntemaan työniloa.

Lukuvuonna 2023–2024 peruskouluilla on kolme keskeistä edistettävää strategiatavoitetta. Yksi tavoitteista on vuoden 2023 kaikille yhteinen sitova tavoite tunne- ja vuorovaikutustaito-ohjelmien käyttäminen. Kaksi muuta strategiatavoitetta koulu valitsee yhdeksästä vaihtoehdosta.

Jatkossa Helsingin kaupunki laatii koulutuksen järjestäjäkohtaisen opiskeluhuoltosuunnitelman, joka korvaa aiemmat koulu- tai oppilaitoskohtaiset suunnitelmat. Toimialan yhteinen kaikkia koulutusmuotoja koskeva opiskelu-huoltosuunnitelma valmistellaan suomenkielisen jaoston päätettäväksi 19.9.2023.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (377/2022) mukaan koulutuksen järjestäjän tulee laatia opiskeluhuoltosuunnitelma yhteistyössä henkilöstön, huoltajien ja oppilaiden kanssa. Koska valmisteluaika on tiivis, niin opiskeluhuollon ohjausryhmä päätti 8.6.2023 kokouksessaan toteuttaa yhteistyön seuraavalla tavalla:

Koulujen yhteisöllisten opiskeluhuoltoryhmien kuuleminen 14.–22.8.

Koulun henkilöstön ja opiskeluhuollon työntekijöiden näkemyksiä selvitetään kyselylomakkeella. Ohjeet ja kysely lähetetään rehtorille 14.8., joka välittää ne koulun yhteisöllisen opiskeluhuollon ryhmälle (YHR). Koulun oppilaiden kuuleminen tapahtuu oppilaskunnan hallituksen kautta. Huoltajia kuullaan kyselyn kautta.


Inklusiivisen oppilaan ohjaus opas löytyy myös intrasta. Lisää tärkeitä ohjeita ja vinkkejä löytyy opehuone.fi -sivustolta


Helsinki on mukana valtakunnallisessa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa, joka koskee vuonna 2016 ja 2017 syntyneitä lapsia. Kokeilun tavoitteena on koulutuksellisen tasa-arvon lisääminen, oppimiserojen kaventaminen, koulutus- ja osaamistason nosto sekä perustaitojen oppimisen parantaminen. (Laki kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta (1046/2020))


Yläkoululaisille suunnattu KouluPT-liikuntaneuvonta on siirtynyt KUVA:lta KASKO:oon 1.8 alkaen.


Henkilöstöllä tulee olla suoritettuna DigiABC-verkkokoulutus ja tentti
Muistattehan, että kaupungin kaikkien työntekijöiden tulee suorittaa DigiABC tietoturva, tietosuoja, tiedon hallinta ja tiedon luokittelun verkkokoulutus ja tentti. Jokainen suorittaa tentin omalle toimialalleen. Aloittavan henkilön pitää suorittaa DigiABC kahden viikon sisällä aloituksestaan perehdytyksen yhteydessä. Onnistumiskeskustelut ja koulutuskalenteri (ONNI) pääset intran työkalusivulta.


Kielilisä perusopetuksessa lukuvuonna 2023–2024 Perusopetuksessa kielilisää voidaan maksaa opetushenkilöstölle, mikäli kielitaitoa käytetään työssä toistuvasti ja lähes päivittäin hallinto ja –työskentely-kielen lisäksi. Perusopetuksessa tämä tarkoittaa kielikylpyopetusta, kielirikasteista opetusta, englanninkielistä opetusta, laajamittaista kaksikielistä opetusta sekä huonokuuloisten opetusta.

Opettajien kohdalla kielitaidon käyttöä tulee olla keskimääräisesti vähintään viisi vuosiviikkotuntia koko lukuvuoden ajan. Kielilisä koskee rehtoreita ainoastaan englanninkielisessä opetuksessa. Kielilisää maksetaan myös oppilashuollon työntekijöille sekä koulunkäynninohjaajille, mikäli vuorovaikutus lasten ja/tai heidän huoltajiensa kanssa edellyttää hallinto- ja työskentelykielen lisäksi toistuvaa ja lähes päivittäistä toisen kielen hyvää hallintaa. Käytännössä tämä tarkoittaa huonokuuloisten opetusta sekä kokonaan englanninkielistä opetusta. Psykologien ja kuraattorien osalta tämä tarkoittaa myös osaa yksityisistä kouluista.

Edellytyksenä kielilisän maksamiselle on kelpoisuusehtojen mukainen tutkinto tehtävään sekä opetushallituksen 1.1.2023 (tai tehtävän hoidon alkaessa voimassa olevien) kelpoisuusehtojen mukainen kielitaito tehtävissä, joissa se on vaatimuksena. Muissa tapauksissa muutoin todettu, vähintään hyvä kielitaito.

Kielilisän suuruus on 100e/kk, mikäli suullisen kielitaidon lisäksi edellytetään hyvää kirjallista kielitaitoa. Muussa tapauksessa kielilisän suuruus on 50e/kk (esim. koulunkäynninohjaaja). Tätä kielilisäohjeistusta ei noudateta, mikäli kielilisä on jo huomioitu tehtäväkohtaisessa palkassa tai erillissopimuksella. Kieli-lisä sekä sen periaatteet tarkistetaan perusopetustasoisesti lukuvuosittain.


Kertapalkitsemisen lisäkiintiö
Kertapalkitsemisen lisäkiintiötä ohjataan toimialalla erityisesti ryhmäpalkitsemiseen ja strategisiin tavoitteisiin, tuottavuuteen ja innovaatioihin sekä kaikille hyvään ja tasalaatuiseen johtamiseen. Kertapalkitsemisen mahdollinen lisäkiintiö voi tulla käytettäväksi aikaisintaan loppuvuodesta 2023, koska lisäkiintiön mahdollistama palkitseminen on sidottu rahoitusehtojen toteutumiseen.

Normaaliin, läpi vuoden tapahtuvaan kertapalkitsemiseen, on tänäkin vuonna budjetoitu 1 % palkkasummasta. Kertapalkitseminen on tärkeä keino kannustaa työyhteisöjä onnistumaan yhdessä sekä jokaista työntekijää erinomaisiin suorituksiin. Palkitsemisessa noudatamme Kaskon yhteistä hyvän palkitsemisen huoneentaulua.


Helsinki/ kasko on ollut kumppanina kuusivuotisessa Growing Mind tutkimusprojektissa. Tutkimukseen on osallistunut peruskouluja ja toisen asteen oppilaitoksia (pääpaino perusopetuksessa).


Koulunkäyntiavustajien nimikemuutokset
Koulunkäyntiavustajien ja erityiskoulunkäyntiavustajien nimikkeet muuttuvat koulunkäynninohjaajaksi ja erityiskoulunkäynninohjaajaksi 1.8.2023 alkaen. Nimikkeet kuvaavat paremmin työtehtävien sisältöä ja työntekijän asemaa. Pääasiallisissa työtehtävissä ei tapahdu olennaista muutosta nimikemuutosten myötä. Nimikemuutoksilla ei ole myöskään vaikututusta palvelussuhteen ehtoihin, kuten esimerkiksi tehtäväkohtaisiin palkkoihin.


Oppisopimuspalveluiden toiminnot, asiantuntijat ja tukitiimi siirtyivät eri kampuksille 1.5.2023 alkaen. 
Oppisopimuspalvelut on aiemmin toiminut tiiminä ja palvellut koko oppilaitosta kampus 1:ltä käsin. Jatkossa oppisopimusasiantuntijat ja tukitiimi toimivat eri kampuksilla oppimisyhteisöissä ja ovat näin tavoitettavissa helpommin. 


Hyvää syksynalkua kaikille!

Muistakaa yhdistyksen kotisivut. Ne voi ladata myös kännykkään ja on näin heti saatavilla. Sieltä löytyy tarvittavat linkit moneen asiaan. https://www.jhl133.fi/


terveisin Tiina Illman JHL-pääluottamusmies

teitä auttaa myös

Jutta Nordberg varapääluottamusmies
Jenni Hirvonen luottamusmies
Sanna Pienimäki varaluottamusmies


Syyskuu-loka

Syksy on lähtenyt käyntiin vaikeassa ilmapiirissä Suomen hallituksen aikomuksena puuttua työehtoihin. Heikentämällä työehtoja ja muita pienipalkkaisten tukia kuulematta ammattijärjestöjä tai asiantuntijoita. Siksi on ammattijärjestöt, myös JHL lähteneet ottamaan kantaa ja osoittamaan mieltä Suomen hallitusta vastaan. Nyt muistutan, ettei tämä koske mitenkään Helsinkiä työnantajana.

SAK: laiset liitot organisoivat yhdessä painavasyy -vaikuttamistoimia eri puolilla Suomea Lapista Helsinkiin.  Helsingin vuoro on tempaista torstaina 12.10 Helsinki.

Tavoitteena on toteuttaa näkyvyydeltään vaikuttavia ja useita, mutta vaikutuksiltaan (työnantajaan) vähäisiä operaatioita. Tempaukset tai tapahtumat olisivat pistemäisiä ja lyhytkestoisia toimia/protesteja, jotka ovat pituudeltaan muutamasta minuutista noin tuntiin, esimerkiksi ulosmarssi, hiljainen hetki tai muu vastaava teko. Operaatio rakennetaan yhdessä muiden liittojen kanssa luottamuksellisesti ja pyritään pitämään yllätysmomentti hallussa mahdollisimman pitkään. Eli, vaikka kesken työpäivän voi ottaa tauolla tempauksen, esim. minuutin hiljaisuus, siitä kuva ja se someen #PainavaSyy

Mikäli keksitte hyvän tempauksen siellä työpaikalla, ottakaa monia ihmisiä mukaan opet ja ohjaajat, keittiönväki, kouluisäntä, koulusihteeri ym. ym. ja otatte kuvan. Saatte kopioitavaksi lehtisiä sähköpostilla tulostettavaksi halutessanne. Se voi olla, vaikka kahvitauolla lehtinen kädessä ja kuva someen #PainavaSyy mukaan. Ei lapsista kuvia!

Yhdistys JHL133 jäsenet neuvovat lisää.

Tämä on kaikkein tärkein edunvalvonta tässä hetkessä. Tämä koskee suurta joukkoa työelämässä olevaa myös kaskossa. Heikennykset tulisivat olemaan monenlaisia mm. ensimmäinen sairaslomapäivä olisi palkaton. Lisäksi Suomen hallitus aikoo heikentää pienituloisten ihmisten toimeentuloa pienentämällä toimeentulotukia, asumistukea ja työttömyysturvan ansiosidonnaista. Se koskettaa muun muassa koulunkäynninohjaajia, joilla on kesäkeskeytys työsopimuksessa ja ovat osa-aikaisia (26h tai 30h).

Se on erittäin tärkeää kuulua ammattiliittoon, koska Suomen hallitus on yrittämässä heikentää ammattiliittojen asemaa lakia muuttamalla.

Nyt on myös tärkeä tarkistaa ne omat tiedot OmaJHL:stä. Sähköpostiin tulee säännöllisesti tietoa ja puhelimeen JHL lähettää tekstiviestein lyhyitä tietoiskuja. Käy lukemassa www.jhl.fi. Osallistu puolustamaan julkisia palveluita!

Myös oman yhdistyksen sivuilta saa ajantasaista tietoa. www.jhl133.fi

Muistathan osallistua syyskokoukseen marraskuussa. Silloin valitaan uusia jäseniä yhdistyksemme hallitukseen. Hallituksen kausi on kaksi vuotta. Yhdistyksen osa edunvalvonnassa on tärkeä.

Teille on lähetetty muistutuksia uusien luottamusmiesten ja varaluottamusmiesten valinnasta ajalle 2024–2027. Asetu ehdolle. Se on mielenkiintoinen tehtävä, jossa on mahdollista vaikuttaa. Kaikilla luottamusmiehillä ja varaluottamusmiehillä on oikeus osallistua JHL:n koulutuksiin.

Muistutan jokaista tarkistamaan veroprosenttinsa näin loppu vuodesta. Alla on intrasta muistutus.

Nyt on hyvä hetki tarkistaa, ylittyykö verokorttisi tämän vuoden tuloraja. Tämän voit tarkistaa viimeisimmästä palkkalaskelmasta. Vertaa summaa verokorttisi tulorajaan ja tilaa tarvittaessa muutosverokortti ja toimita se palkanlaskentaan.

Jos verokortin tuloraja ylittyy, etkä huomaa tilata uutta verokorttia, joudut maksamaan loppuvuonna veroja korkeamman lisäprosentin mukaan siitä osasta palkkaa, joka ylittää verokortissa näkyvän summan.

Helsinki Työterveys lähettää terveisiä, että sieltä saa tällä hetkellä hyvin aikoja. Muistuttavat, että kannattaa tulla käymään, jos on tarvetta.

Muistattehan katsoa Onnikalenterista koulutuksia. Digi ABC on vielä monelta suorittamatta ja se on kaikkien tehtävä.

Uusi apulaispormestari Johanna Laisaari kaskolla on aloittanut työnsä.

Apulaispormestari Laisaaren teesit:

  • Lapsen oikeuksien yksilöllinen toteutuminen luo vahvan pohjan lasten hyvinvoinnille ja oppimiselle.
  • Laadukas ja yhdenvertainen varhaiskasvatus, esiopetus ja koulutus tasoittavat lasten taustasta johtuvia hyvinvointieroja ja eriarvoisuutta. Kasvatus ja koulutus ovat investointi, eivät kulu.
  • Ilman osaavia, jaksavia ja motivoituneita ammattilaisia ei ole laadukasta varhaiskasvatusta ja koulutusta.

terveisin

Tiina Illman pääluottamusmies
Jutta Nordberg varapääluottamusmies
Jenni Hirvonen luottamusmies
Sanna Pienimäki varaluottamusmies

www.jhl133.fi löytyy yhdistyksen kotisivut

Marraskuu 2023

Syksy on edennyt pitkälle ja yhteiskunta on edelleen hämmennyksen vallassa. Nyt suuri puheenaihe on Suomen hallituksen kaavailemat heikennykset työehtoihin. SAK:n eli Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö on lähtenyt taistelemaan näitä leikkauksia ja heikennyksiä vastaan. Linkistä pääset tutustumaan asiaan paremmin https://www.sak.fi/painava-syy Sieltä löytyy asia ruotsin ja englannin kielellä. #painavasyy #vägandeskäl #seriousgrounds

JHL on kiristämässä omaa otettaan tässä kamppailussa leikkauksia ja heikennyksiä vastaan. Vuorokauden mittaisia lakkoja järjestetään 7.- 9.11. ympäri Suomea. Nämä JHL:n lakot ovat osa SAK:n Painava Syy kampanjaa. Näihin lakkoihin on liittymässä muitakin ammattiliittoja mm. PAM, Rakennusliitto ja Teollisuusliitto.

JHL kannustaa kaikkia osallistumaan 18.11. Kohtuus kaikessa -mielenosoitukseen. Sen järjestää STTK ja sen jäsenliitot. Tilaisuus on avoin kaikille työntekijöille. https://www.jhl.fi/uutiset/jhl-kannustaa-mukaan-kohtuus-kaikessa-mielenosoitukseen-18-11-2023/

Motiivi lehdessä oli mielenkiintoinen artikkeli Kuopion koulunkäynninohjaajien kesätyöstä. Kuopio on päättänyt, että kaikki vakituiset koulunkäynninohjaajat työllistyvät kesäksi. Tämä on hieno uutinen ja toivotaan Helsingin ottavan mallia Kuopiosta. Näin kenenkään ei tarvitsisi enää erikseen hankkia kesäkeskeytyksen ajaksi töitä tai olla työttömyyskorvauksen varassa. Näin muu Suomi toimii hienona esimerkkinä.

Helsingissä on tulossa pääluottamusmies- ja varapääluottamusmiesvaalit. Muista äänestää. Ehdokasasettelu on käynnissä. Mikäli tunnet tehtävän omaksi kannattaa asettua ehdokkaaksi. Tehtävässä pääsee erinomaisesti vaikuttamaan edunvalvonnallisiin asioihin ja tehtävä on laaja kattaen koko kaskon henkilöstön paitsi varhaiskasvatuksen. Pääluottamusmies ja varapääluottamusmies on Helsingin yhteisjärjestön (HYJ:n) tehtävää, vaikka työskentelemmekin kaskossa ja edunvalvonta tapahtuu JHL133 yhdistyksen alueella.

Haluan vielä muistuttaa JHL:n ammattialasivustosta. Kaikilla aloilla on omat ammattialasivut, joihin kannattaa liittyä mukaan. Se ei vaadi mitään, mutta keskustelua käydään foorumeissa ammattiin liittyen. Sieltä löytyy myös kaikki materiaali. https://www.jhl.fi/osallistu/1001-ammattia/ Suosittelen ilmoittautumista!

Helsingin talousarvioennuste on saatu valmiiksi. Se oli kaskon näkökulmasta hyvä eli pelätyt supistukset eivät toteutuneet. Kasvatus ja koulutus on saanut tarvitsemansa ja toiminta voi jatkua. On hyvä ymmärtää, että kaikkien näkökulmasta on tärkeää, että saamme toimintaan riittävän määrän rahaa, jotta työn keskiössä olevat saavat opetusta ja ohjausta. Meillähän on toimintaa kaikissa ikäluokissa pienistä lapsista vanhuksiin ja kaikki siltä väliltä. Varhaiskasvatus, perusopetus, lukio, Stadin ammattiopisto ja vapaa sivistys eli Työväenopisto ja Arbis eli koko toiminta suomen- ja ruotsikielellä.. 

Muistutan kaikkia Työsuojelupakin käytöstä, jonne merkitään kaikki turvallisuuspoikkeamat työpäivän aikana tai työmatkalla tapahtunut. Se on ainoa keino saada turvallisuuspoikkeamat tietoon ja käsittelyyn.

Muistattehan käydä tarkistamassa OmaJHL:ssä omat tietonne ajantasaisiksi. Muistattehan myös, että jäsenmaksuasiat ovat kunnossa. Näin ei tule katkoksia tarpeen vaatiessa.

Osallistukaa syyskokoukseen! Se on tärkeä kokous toiminnan kannalta.

Yhdistyksen syyskokouskutsu alla:

Helsingin opetustoimen henkilöstö JHL ry

Syyskokous

·       ma 20.11.2023 klo 17:30

·       JHL Etelä-Suomen aluetoimisto

·       Sörnäisten rantatie 23 2 krs, 00500 Helsinki

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous maanantaina 20.11.2023 klo 17.30 JHL Etelä-Suomen aluetoimistossa, Sörnäisten Rantatie 23, Helsinki.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat, valitaan yhdistyksen hallitus kaudelle 2024–2025 ja vahvistetaan luottamusmiesvalinnat.
Tarjoilun järjestämisen vuoksi pyydämme sitovat ilmoittautumiset 5.11.2023 mennessä sähköpostilla jhl133hallitus@gmail.com.
Tervetuloa!

Terveisin Tiina Illman, JHL-pääluottamusmies


Pääluottamusmiehen extratiedote

22.11.2023

Suomessa eletään parhaillaan haasteellisia aikoja.

Suomen hallitus pyrkii heikentämään omien kansalaistensa ja maassa asuvien ihmisten elämää leikkaamalla sosiaalietuuksia sekä heikentämällä työelämää. Suomen hallitus on määrätietoisesti käynnistänyt nämä heikennykset. Ammattiyhdistykset ovat ryhtyneet vastatoimiin. JHL on koventanut otettaan asteittain lisäämällä lakkoja, joihin on toistaiseksi olemassa lain suoma oikeus. Tätä asiaa varmasti monet ovat jo mediasta ja JHL:n kotisivuilta seuranneet. Suosittelen edelleen seuraamaan tiedotusta, koska tilanne ei ole vielä ohi. #PainavaSyy

Yhteiskunnassamme on menossa samaan aikaan muutakin. Venäjän hybridivaikuttaminen Suomeen on käynnissä. Rajan yli on tulossa isoja määriä ihmisiä ja sen seurauksena Suomen valtion rajoja on suljettu. Tämä vaikuttaminen ja sekasorron aiheuttaminen on lisääntynyt ja tulee varmasti lisääntymään. On ollut huolestuttavaa huomata, miten Venäjän hallitus on huolissaan omien kansalaistensa kohtelusta Suomessa. Oletus on, että he joutuisivat eriarvoisen kohtelun kohteeksi. Tämäkin on hybridivaikuttamista.

Meillä on työkavereina, naapureina ja ystävinä, kenties perheenjäseninä venäläisiä tai venäläistaustaisia ihmisiä. Työyhteisössä me kohtelemme kaikkia ihmisiä tasa-arvoisina ja yhdenvertaisina ihmisinä omasta taustastaan huolimatta. Työelämässä saattaa tulla eteen haasteita. Ne selvitetään ja tarvittaessa esihenkilö käy keskusteluita. Esihenkilötyö on normaalia työelämän toimintaa. Helsingissä on kaikissa tilanteissa nollatoleranssi epäasialliseen käytökseen. Käytössä on Sopuisasti Stadissa opas, josta saa apua vaikeisiin tilanteisiin. Luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu auttaa ja tukee tarvittaessa.

Meidän on pystyttävä luottamaan Suomen viranomaisiin, jotka tällä hetkellä tekevät työtään asiantuntemuksella ja lakia noudattaen. Media saattaa nostaa asioita esille tavalla, joka saa ajatukset sekaisin. Voi olla vaikeaa lukea ja kuunnella uutisia tai eri sosiaalisen median kanavia ja samalla pysyä rauhallisena. Tämä vaatii meiltä medialukutaitoa ja -kriittisyyttä.

Meitä on haastanut viime vuosina erilaiset asiat esim. koronapandemia, Ukrainan sota, lakko. Näyttää siltä, että haasteet jatkuvat ja se vaatii meiltä jokaiselta jaksamista. Jos alkaa tuntumaan vaikealta, niin ole yhteydessä Helsinki Työterveyteen saadaksesi tukea jaksamiseesi.

Toivotan hyvää loppuvuotta kaikille!

t. Tiina Illman


Joulukuu 2023

Syyslukukausi on saatu loppusuoralle ja kohta alkaa monella joululoma. Toisilla työ taas jatkuu, mutta suurimmat kiireet ovat väistymässä. Syksy on pitänyt normaalityön lisäksi erilaisia jännitteitä Suomen hallituksen osalta ja maailmassa on erilaisia kriisejä ratkottavana. Kriisit eivät ole väistyneet, mutta moni haluaa asettua joulun viettoon rauhassa.

Työnantaja on tehnyt suunnitelmia osaamisen kehittämiseen vuodelle 2024. Kannattaa seurata koulutusuutisia ja koulutuskalenteria mitä mahdollisia koulutuksia omaan työhön liittyen löytyy. Koulutus on aina pääomaa itselle.

Helsinki työterveys hoitaa vielä työntekijöiden terveyttä Helsinginkadulla. Ole yhteydessä tarvittaessa sinne. Kilpailutus on lähtemässä käyntiin, mutta siihen asti työterveys toimii normaalisti.

Kaskossa toimii nykyisin työkykytiimi. Sen tehtävänä on auttaa ja tukea esihenkilöä työkykyasioissa. Mikäli työssä alkaa työkyky alentua ja sairaslomia alkaa kertyä työkykytiimi auttaa miettimään tarvitaanko kevennystä tai muuta tukea työhön. Olen saanut viestiä, ettei esihenkilöt ole olleet yhteydessä työkykytiimiin, vaan yrittävät ratkoa asioita itse. Se saattaa johtaa ikäviin tilanteisiin ja aiheuttaa pahaa mieltä. Olkaa itsekin tietoisia, että apua löytyy ja ei tarvitse itse asioita yrittää ratkoa.

Fiilari-kyselyn vastaukset ovat tulleet. Käykää tutustumassa oman työpaikan tuloksiin ja olkaa mukana vastausten läpikäynnissä. Kysely antaa oman työpaikan ilmapiiristä hyvää osviittaa siitä, kuinka hyvin menee.

Minun on tullut aika kiittää kaikkia JHL133ry:n jäseniä luottamuksesta jäädessäni eläkkeelle. Olen saanut tehdä työtä jäsenten ja henkilöstön hyväksi pitkään työsuojeluvaltuutettuna ja sitten pääluottamusmiehenä. Olen toiminut monissa tehtävissä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla, jonka yksi osa on entinen Helsingin Opetusvirasto, jonne tulin töihin v.2000. Helsingissä olen työskennellyt vuodesta (marraskuun) 1986.Töihin tulin silloiseen sosiaalivirastoon perhepäivähoitajaksi. Vuosia on kertynyt yli 37 vuotta Helsingin kaupungilla. Helsinki on ollut minulle hyvä työnantaja. Olen saanut säännöllistä koulutusta kehittyen työssäni. Voin vain kiittää kaikkia osapuolia. Omassa työssään voi kehittyä, kun innostusta ja halua riittää. Haluan näin antaa oman esimerkin olla aktiivinen ja kiinnostunut sekä osallistua työelämän kehittämiseen. Työ ei tekemällä lopu ja yksi ihminen ei pysty kaikkeen! Tarvitaan jokaisen osallisuutta ja pienikin määrä riittää. Pienistä puroista kasvaa iso virta. Näillä fraaseilla on hyvä päättää tämä kirjoitus.

Kiitos! Hyvää Joulua ja Onnea Uudelle vuodelle 2024!

t. Tiina Illman, väistyvä pääluottamusmies

Teitä auttaa ja palvelee uudet ihmiset vuonna 2024. Tutustukaa jhl133.fi sivuun, sieltä löytyy ajantasainen tieto.