2023

Tammikuu

Hyvää uutta vuotta! Vuosi on lähtenyt käyntiin kaikissa työpisteissä.

Sarastiaan liittyvät ongelmat jatkuvat. Työnantaja ja Talpa ovat yrittäneet ratkoa palkkaongelmia, mutta kaikkia ongelmia ei ole saatu korjattua. JHL ammattiliitossa seurataan tilannetta. Uudessa intrassa löytyy palkkainfosta tallenteita ja infoa. Käykää tutustumassa.

Helsingin pääluottamusmiesjaos tapasi 11.1.2023 JHL:n edunvalvonnan ja sopijapuolen toimijoita. Kävimme yhdessä läpi kertauksena edunvalvonnan ketjua työehtosopimus ketjussa ja lakipuolen ketjussa. Näin muistuu kaikille, miten asiat etenevät, jos syntyy ongelmia tai tarvitsee apua lainopillisesta puolesta. Tilaisuus oli mielenkiintoinen ja oli mukavaa nähdä kaikki pitkästä aikaa yhdessä.

Eduskuntavaalit lähestyvät ja toivottavasti jokainen käy äänestämässä. Äänestäminen on tärkeä oikeus, jolla voi vaikuttaa tulevaan Suomen hallituskokoonpanoon. Muistakaa käyttää tätä oikeutta. JHL on julkaissut omat tavoitteet, joita se haluaa seuraavalta hallitukselta. Käy lukemassa JHL:n sivuilta. Pidetään kunnassa tehtävät työt elinvoimaisina ja toimintakykyisinä äänestämällä.

https://www.jhl.fi/ajankohtaista/teemat/eduskuntavaalit-2023-jhln-tavoitteena-taloudellisesti-ja-sosiaalisesti-kestava-suomi/

Työelämää kehitetään yleis- ja normaalisitoviin työehtosopimuksiin perustuen, kolmikantaisesti yhteistoiminnassa työmarkkinajärjestöjen kanssa. Haluamme, että työelämässä säilyy reilut periaatteet neuvotteluun ja työtä tekevien oikeudet säilyy. Jokaisella työntekijällä on oikeus luottamusmieheen ja työsuojeluun. Käy siis lukemassa JHL:n sivuilta. Yhteiskunnassa käydään taas paljon keskustelua ammattiliitojen asemasta ja paikallisesta sopimisesta. Paikallinen sopiminen on jo käytössä meillä Helsingissä, mutta sitä on hyvä kehittää vieläkin paremmaksi. Kannattaa tutustua omaan työehtosopimukseen, joka suurimmalla osalla jäsenistämme on Kvtes eli Kunnallinen työehtosopimus. Meillä on muitakin sopimuksia jäsenistöllä esim. Yksityisen opetusalan sopimus.

Hyvinvointialueet ovat tulleet käyttöön ja Helsinki on oma alueensa. Helsingissä on sote- ja pelastusala yhdistynyt yhdeksi omaksi alueeksi. Kaskossa se tarkoittaa, että kuraattori ja psykologi- palvelut on päätetty tuottaa kaskon omana palveluna, jonka maksaa sote-puoli. Kehitysvammaisten lasten aamu- ja iltapäivähoito ja lomahoito on myös päätetty tuottaa kaskon toimintana ja rahoitus tulee sotesta. Näin palvelut säilyvät lähellä arjen toimintaa.

Educa messut 2023 tulevat taas. Kannattaa käydä tutustumassa pitkästä aikaa mitä kaikkea alalla tapahtuu. JHL on mukana omalla osastolla.

Olette saaneet kirjeen sähköpostiin työsuojelun varavaltuutettujen vaaleista. Nyt kannattaa osallistua. Työsuojeluvaravaltuutetuillakin on oikeus koulutuksiin. Käy lukemassa intrasta lisää.

Jäsenhankinta on aina voimassa. Juttele kaverille, miksi kannattaa kuulua liittoon. Jäsenet ovat koko toiminnan tärkein asia. Teemme työtä jäsenten hyväksi.

Haluatko toimia tulevaisuudessa yhteisen hyväksi. Tänä vuonna on taas viimeinen tämän kauden toiminta vuosi. Vuonna 2024 käynnistyy uusi neljä vuotiskausi ja nyt on hyvää aikaa miettiä mahdollista mukaan tuloa. Pistä korvan taakse muhimaan asia.

Toivotamme kaikille oikein hyvää alkanutta vuotta ja kaikkiin haasteisiin voimia sekä uskoa tulevaan.

terveisin 

Tiina Illman pääluottamusmies
Jutta Nordberg varapääluottamusmies/ luottamusmies
Jenni Hirvonen luottamusmies
Sanna Pienimäki varaluottamusmies

Helmi-maaliskuu

Hyvät jäsenet!

Vuosi on käynnistynyt vauhdikkaasti. Paljon tapahtuu koko ajan edunvalvontakentällä.

Sarastia-järjestelmän ongelmia työnantaja on saanut selvitettyä, vaikka ongelmia on vielä ja varmasti vielä uusia tulee.

Helsinki Työterveys jatkaa toimintaansa, koska Helsingin kilpailutus meni pieleen. Kaikki ehdokkaat vetäytyivät kilpailutuksesta. Toiminta jatkuu, mutta ongelmana on henkilöstön poistuminen muille työnantajille ja eläköityminen. Vajaalla miehityksellä annetaan nyt niin hyvää palvelua, kuin pystyvät. Lue Motiivin artikkeli aiheesta

https://motiivilehti.fi/lehti/artikkeli/miten-jarjestetaan-helsingin-kaupungin-tyontekijoiden-tyoterveyshuolto-kas-siinapa-pulma-laatukilpailutus-karahti-kiville-tuloksena-nolla-tarjousta/?fbclid=IwAR2bi7VdlUiKhSIA8UvrHUvPWbQNRr5yIkSeHOAQn6mpXx70_bbdrzz8qjk

Kouluvalmentajatoiminta jatkuu siten, että työ vakinaistetaan ja työnvaativuusarviointia (tva) tehdään parhaillaan. Tva on se, jonka perusteella mm. palkka maksetaan ja työntekijä tietää mitä työ sisältää. Valmistuessaan kyseinen paperi löytyy intrasta.

Kasvatuksen- ja koulutuksen toimialan hallinto muuttaa kevään aikana uuteen Kymppitaloon eli Kaupunkiympäristön toimialan kanssa samaan rakennukseen Kalastamaan.

Kasko on saanut tavoitteet kertapalkitsemisen lisäkiintiöön täytettyä. Se tarkoittaa, että jotkut työyhteisöt saavat palkkion huhtikuun loppuun mennessä. Nyt on hyvä muistaa meidän jokaisen, ettei sitä saa kaikki. Meillä on kuitenkin kertapalkkiojärjestelmä, jolla esihenkilö voi palkita hyvästä työsuorituksesta. Onhan työpaikallanne palkitsemisen huoneentaulu, joka tehtiin kaikkiin työpisteisiin muistuttamaan kertapalkitsemisesta. Tämä on uusi järjestelmä ja sen toiminta hakee vielä paikkaansa.

Kaskossa on monen ammatin kohdalla pulaa tekijöistä. Siksi on tärkeää muistaa perehdytys ja tuen antaminen uudelle työkaverille omassa työpisteessä. Veto- ja pitovoima on kaikkien huulilla.

Nimikkeen muutos koulunkäyntiavustajilla ja erityiskoulunkäyntiavustajilla on käynnistynyt koulunkäynnin- ja erityiskoulunkäynninohjaajaksi. Nimikkeenmuutos on virallisesti käytössä 1.8.2023 alkaen, mutta jo loppukevään rekrytoinnit seuraavalle syksylle tehdään koulunkäynnin- tai erityiskoulunkäynninohjaaja nimikkeellä. Nimikemuutos itsessään ei vaikuta palkkaan tai palvelussuhteen ehtoihin.

Toinen merkittävä yhteistoiminnallinen asia on käynnissä, kun poy eli pidennettyjen oppilaiden kehitysvammaisten lasten luokissa resurssi muutetaan nykyisestä kaksi koulunkäyntiavustajaa tulevaisuudessa yksi koulunkäynninohjaaja ja yksi erityiskoulunkäynninohjaaja. Erityiskoulunkäynninohjaajan vaatimuksena on lähihoitajan tutkinto. Kyseinen vaihto voi koskea jo koulussa olevaa henkilöä, jos haluaa vaihtaa tehtävää. Muussa tapauksessa tehtävä laitetaan ulkoiseen hakuun ja palkataan uusi henkilö.

Järjestelyerä on neuvotteluissa kuntatyönantajalla ja järjestöillä ja siksi ei vielä tiedetä, kuinka kesällä tuleva palkankorotus tullaan jakamaan. Jäämme odottelemaan kuinka se tullaan toteuttamaan. 

Eduskuntavaalit järjestetään 2.4.2023, muistakaa äänestää. Ammattiliitto JHL:n tavoitteena on saada maahamme hallitus, joka ei aja uutta kikyä, pakkolakeja tai leikkauksia sosiaaliturvaan. Suomella ei ole varaa siihen, että työntekijöiden asemaa kurjistetaan millään tavalla. Sinä voit äänestämällä vaikuttaa siihen, että päättäjiksi valitaan henkilöitä, jotka ylläpitävät suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa ja ymmärtävät työntekijöiden asemaa.

Muistakaa meidän kotisivumme https://www.jhl133.fi/ josta löydät ajantasaiset tiedot. Lähiaikoina kotisivujen ilme muuttuu. Siitä tulee tietoa, kun se on tehty.

Työn iloa kaikille toivottavat

Tiina Illman, pääluottamusmies
Jutta Nordberg, varapääluottamusmies
Jenni Hirvonen, luottamusmies ja JHL133 puh.johtaja
Sanna Pienimäki, varaluottamusmies

Huhtikuu

Kevät etenee ja kouluilla valmistaudutaan kevään viimeisiin ponnistuksiin.
Helsingin kaupunki työnantajana on ollut esillä mediassa viime aikoina. Uutisointi ei ole ollut aina positiivista, mutta toivottavasti teidän omissa toimipisteissänne on positiivinen työn tekeminen ensisijalla. Media käsittelee asioita sen vaatimalla tavalla ja usein unohtuu, että Helsingissä on noin 44 000 ihmistä töissä, joiden pitää pystyä tekemään työnsä kohun keskellä.

Sarastia ongelmat ovat vähentyneet, mutta eivät ole poissa. Korona on siirtynyt sairaudeksi muiden joukkoon. Ukrainan sota ja sen aiheuttamat toimet ovat edelleen läsnä. On siis asioita, jotka eivät ole vielä poistuneet arjesta.

Palkankorotukset ovat varmasti monen mielessä. 1.6. on yleiskorotuksen aika.

KVTES:n liite 5 piirissä kaikille työntekijöille maksetaan kertapalkkiona 120€. Liitteeseen kuuluvat varhaiskasvatuksen ja tietyt koulujen työntekijät kts. linkki https://www.kt.fi/sopimukset/kvtes/2022/liite-5-varhaiskasvatuksen-henkilosto-koulun-peruspalvelutehtavat

Lisäksi 3.10.22 sovintoratkaisusta maksetaan kertapalkkio koko kunta- ja hyvinvointialalla kertaeränä 467 €.
Osa-aikaisuus vaikuttaa: Osa-aikaisen työntekijän/viranhaltijan osalta käytetään osa-aikaprosenttina 31.5.2023 voimassa olevaa osa-aikaprosenttia. Maksetaan siis osa-aikaisuuden suhteessa.

Järjestelyerästä (JE) ei ole neuvottelut vielä alkaneet.

Pormestari Vartiainen on julkaissut erikseen palkkakehitysohjelman ja se löytyy intrasta mihin aloihin se kohdistuu. Ohjelma perustuu palkankorotustarpeiden kartoitukseen sekä työnantajan tarpeisiin työvoiman saatavuuden varmistamisessa.  (Korotukset koskevat kaupungin vakituista ja määräaikaista henkilöstöä, mukaan lukien työllistetyt ja kausityöntekijät.)

Kuntalaisten palautejärjestelmä uudistuu 19.4., mutta vanhat palautteet kyllä käsitellään vanhan järjestelmän poistuessa. Palautejärjestelmä on hyvä kanava antaa palautetta.

30.4. saakka voi antaa palautetta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta. Linkki löytyy intrasta.

Kaskon eli kasvatuksen ja koulutuksen hallinto muuttaa Töysän kadulta Kalasatamaan Kaupunkiympäristön eli Kympin toimitiloihin.

Yhdistyksen JHL133ry kevätkokous on pidetty. Kiitos aktiivisille osallistujille. Tilaisuudessa arvottiin leffalippuja. Onnea voittajille.

Yhdistyksen kotisivut on uudistettu. Käy tutustumassa ja kannattaa antaa palautetta, jos jotain jää puuttumaan tai sivuilla ei linkit toimi. https://www.jhl133.fi/

Hyvää Vapun odotusta!

Toivottavat

Tiina Illman, pääluottamusmies
Jutta Nordberg, varapääluottamusmies, luottamusmies
Jenni Hirvonen, luottamusmies, JHL133 ry puheenjohtaja
Sanna Pienimäki, varaluottamusmies

Toukokuu

Olemme taas tulleet toukokuuhun. Kevään työt ovat loppumassa kouluissa ja oppilaitoksissa. Kesän alkuun on pari viikkoa ja monen mielessä on jo kesän viettoa loma ajatuksissa.

1.6. alkaen on tulossa yleinen palkankorotus ja lisäksi tulee yksi kertakorvaus 467€ sekä liitteeseen 5 kuuluvat varhaiskasvatuksen ja koulujen tietyt henkilöstöryhmät saavat lisäksi 120€. Nämä kertakorvaukset maksetaan 30.6. tilille.

Kesäkuun palkankorotukseen kuuluu järjestelyerä, josta on käyty keskustelua kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla työnantajan ja järjestöjen välillä (JHL, JYTY, JUKO, TEHY ja Super). Varsinaiset neuvottelut Helsingin kaupungin kansliassa ovat olleet tuloksettomia, ja sen vuoksi me käymme ainoastaan keskusteluita järjestelyerän jaosta mille tehtäville se kohdentuu ja sen suuruudesta. Tässä kohdin on hyvä muistuttaa jäseniä, ettemme me neuvottele vaan ainoastaan keskustelemme. Se tarkoittaa, että työnantaja kuuntelee kaskossa meidän eri järjestöjen pääluottamusmiesten ajatuksia järjestelyerän jakamisesta.

Helsingin kaupungin kansliassa ei ole tullut tulosta siitä jakautuvatko järjestelyerä tehtäväkohtaiseen palkkaan vai henkilökohtaiseen lisään. Järjestöt haluavat järjestelyerän tehtäväkohtaiseen palkkaan, jolloin se kohdentuu kaikille. Työnantaja haluaa järjestelyerän kohdentuvan enemmän henkilökohtaisiin lisiin. Mikäli työnantajan halu toteutuu, niin korotukset eivät kohdennu tasaisesti kaikille. Korotus jäisi tehtäväkohtaisessa palkassa paljon pienemmäksi. Olemmekin tiedottaneet asiasta aiemmin.

Tehtävänvaativuudenarviointeja (eli TVA:ta) on tehty valmiiksi monen tehtävän kohdalla. Tva tehdään palkanmaksun perusteeksi ja niihin voi myös palata aina epäselvyyksien kohdalla kuuluuko joku asia omaan tehtävään. Valmiit tva:t löytyvät kaskon intrasta.

Turvallisuus teemaa käsitellessä tuli esille, että on jälleen hyvä muistuttaa henkilöstöä Työsuojelupakista. Sinne tehdään ilmoitukset uhka- ja väkivaltatilanteista, läheltä piti- tilanteista tai työtapaturmista (työtapaturmailmoituksen tekee esihenkilö). Ilmoituksia on hyvä tehdä joka kerta. Näin työnantajan oikea kuva saadaan syntymään koulujen tilanteista.

Kasvatus ja koulutus on saamassa uuden apulaispormestarin, kun Nasima Razmyar siirtyy työskentelemään Suomen Eduskuntaan kansanedustajan tehtäviin. Uuden apulaispormestarin nimi ratkennee lähiaikoina. Kiitämme Nasimaa erinomaisesta työstä kasvatuksen ja koulutuksen hyväksi.

Tällä hetkellä tehdään paljon kehittämistyötä kunta-alalla. Se tarkoittaa, että myös Helsingissä ja kaskossa mietitään minkälainen työelämä meillä on vuonna 2030. Samalla kehitetään opetusta ja opiskelua. Esihenkilöt kertovat näistä asioista henkilöstöpalavereissa. Tärkeitä asioita nousee meidän strategiastamme eli kaikki koulut ja päiväkodit ovat hyviä, henkilöstön veto- ja pitovoima sekä työhyvinvointi plus Helsinki on lukutaidon pääkaupunki.

Kasko muuttaa Töysän kadulta Kalasatamaan Kaupunkiympäristön toimialan taloon (Kymppi-talo). Muutto alkaa kesäkuussa ja tapahtuu porrastetusti. Intrasta löytyy tarkat tiedot muuttosivuilta.

Lopuksi on ilo ilmoittaa virallisesti, että pitkä työ koulunkäyntiavustajan nimenmuutoksesta koulunkäynninohjaajaksi on tapahtunut. Virallinen päivä on 1.8.2023, mutta kaskossa on jo rekrytointi koulunkäyntiohjaajan nimikkeellä. Tämä työ on kestänyt yli kymmenen vuotta ja nyt se on totta. Seuraavaksi on hyvä aloittaa kehittäminen kurinpitoasiassa, jotta saamme laillisen mahdollisuuden osallistua esim. kiinnipitotilanteisiin. Tällä hetkellä koulunkäynniohjaajalla on ainoastaan hätävarjeluun perustuva oikeus pysäyttää turvallisuutta uhkaava tilanne ja tilanteesta on vetäydyttävä nopeasti pois. Nämä ovat hyvin pitkäjänteisiä töitä ja vaativat paljon kärsivällisyyttä. Kehittäminen jatkuu tulevaisuudessakin. 

Edunvalvontaa  JHL:n osalta kaskossa suorittaa Helsingin opetustoimen henkilöstön jäsenille:

Tiina Illman, JHL-pääluottamusmies
Jutta Nordberg, JHL-vara-pääluottamusmies
Jenni Hirvonen, JHL luottamusmies ja yhdistys JHL133 puheenjohtaja
Sanna Pienimäki, JHL varaluottamusmies

https://www.jhl133.fi/ osoitteesta löytyy yhdistyksemme kotisivut ja tiedot. Käy tutustumassa uuteen ilmeeseen sivuilla.