Edunvalvonta ja työsuojelu

LUOTTAMUSMIES

Edustaa työpaikalla ammattiliitto JHL:ään kuuluvia työntekijöitä ja on apuna, jos jokin asia työsuhteessa on epäselvä tai askarruttaa mieltä.

Hän neuvottelee, sopii, sovittelee ja välittää tietoa työnantajien ja työntekijöiden välillä. Luottamusmies toimii myös muiden henkilöstön edustajien kanssa.

 • valvoo sopimusten ja lakien noudattamista työpaikalla
 • auttaa kysymyksissä, jotka liittyvät työsuhteeseen
 • yhteistoiminta
 • muutokset työtehtävissä
 • määräaikaisuudet
 • varoitukset, huomautukset
 • irtisanomiset

Luottamusmiehen tehtävänä on työrauhan säilyttäminen työehtosopimusten ollessa voimassa.

TYÖSUOJELUVALTUUTETTU

Työsuojeluvaltuutettu edustaa kaikkia – ei vain JHL:läisiä – työntekijöitä turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevissa asioissa. 

Toimii yhdessä työsuojelupäällikön, työterveyshuollon ja muiden työsuojelutoimijoiden kanssa.

Perehtyy työpaikan olosuhteisiin ja työyhteisön tilaan työpaikkakäyntien, tilastojen ja raporttien avulla.

 • fyysinen, psyykkinen tai sosiaalinen kuormittavuus työssä
 • vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi
 • sisäilma-asiat
 • häirintä tai muu epäasiallinen kohtelu
 • työympäristö, työvälineet
 • työsuojelupakki-ilmoitukset

Pitää työsuojeluasioita ennakoiden esillä ja pyrkii kiinnittämään työntekijöiden huomion turvallisiin työtapoihin.

Kuvassa vasemmalta luottamusmies Niko Lehtimäki, varapääluottamusmies ja yhdistyksen puheenjohtaja Jenni Hirvonen, pääluottamusmies Jutta Nordberg ja luottamusmies Thomas Nygård.