2024

Tammikuu 2024

Hyvää alkanutta vuotta 2024!

Vuosi on alkanut hyvin talvisissa keleissä ja olemmekin saaneet nauttia lumisesta maisemasta. Uusi vuosi toi tullessaan muutoksia myös luottamusmies- ja yhdistystoimintaan.

Pitkäaikainen kollegamme ja pääluottamusmiehemme Tiina Illman jäi eläkkeelle. Haluan kiittää häntä edunvalvontatyöstä, jota hän teki ansiokkaasti jäsentemme puolesta. Minä jatkan työtä uutena pääluottamusmiehenä. Opittavaa on paljon, mutta olen ottanut haasteen vastaan avoimin mielin.

Syksyn varapääluottamusmiesvaaleissa Jenni Hirvonen valittiin osa-aikaiseksi varapääluottamusmieheksi. Luottamusmiesvaaleissa saimme luottamusmiehiksi Niko Lehtimäen ja Thomas Nygårdin. Yhteystiedot löydät yhdistyksemme kotisivuilta. Haluan kiittää luottamusmiestoiminnasta pois jäänyttä Sanna Pienimäkeä hyvästä yhteistyöstä ja työkaveruudesta.

Myös yhdistyksemme hallitus koki muutoksen syyskokouksessa. Käy katsomassa uusi hallituskokoonpano yhdistyksemme kotisivuilta – jhl133.fi.

Suomen hallituksen leikkauslistan toimenpiteistä osa on jo astunut voimaan. Näistä, ja tulevista leikkauksista saat lisää tietoa JHL:n Työttömyyskassan sivuilta, https://tyottomyyskassa.jhl.fi/. JHL tulee yhdessä SAK:n kanssa jatkamaan leikkausten vastaisi toimia myös tänä vuonna. On tärkeää, että seuraat aktiivisesti yhdistyksesi ja JHL:n viestintää.

Kannustan kaikkia jäseniämme lisäämään yhdistyksemme sekä JHL:n nettisivut kännykän aloitusnäyttöön. Näin pääset nopeasti ja helposti katsomaan ajankohtaisia uutisointeja molemmilta sivustoilta.

Alkutalven terveisin,

Jutta Nordberg
pääluottamusmies JHL

jutta.nordberg@hel.fi
040 723 1531/09 310 36144

Helmikuu 2024

16.2.2024

Vuosi on käynnistynyt ammattijärjestöjen kampanjoinneilla, tapahtumilla ja lakoilla, joilla vastustetaan Suomen hallituksen leikkauksia. Järjestöjen toimet tulevat jatkumaan ja siksi on tärkeää, että seuraat ahkerasti yhdistyksesi ja JHL:n viestintää. Tärkeää on, että käyt OmaJHL:ssä tarkistamassa kuulumisesi oikeaan yhdistykseen ja tarkistat samalla yhteystietosi; puhelinnumero, työpaikka, työnantaja sekä ammattinimike. Jututa työpaikalla myös työkavereitasi ja kysy ovatko he käyneet tarkistamassa ko. tiedot. Samalla voit kannustaa työkavereitasi liittymään JHL:ään, jos he eivät vielä ole jäseniä. Tiedäthän, että sinulla on mahdollisuus saada jäsenhankintabonuksia jokaisesta uudesta jäsenestä ja käyttää niitä JHLShopissa.

Edunvalvonta on kaksisuuntaista. JHL ja luottamusmiehesi tukevat sinua tarvittaessa työhösi liittyvissä haasteissa, mutta toisinaan JHL edunvalvontajärjestönä tarvitsee myös sinun tukeasi meidän yhteisten asioidemme ajamisessa. Tämä antamasi tuki voi olla mielenosoituksiin ja tapahtumiin osallistumista, mielipidekirjoitus tai huoliviesti kansanedustajalle. Jokaisesta, pienestäkin teosta muodostuu joukkomielipide ja -voima, jolla tuemme ja vahvistamme järjestöämme ja sen neuvotteluasemaa näinä haastavina aikoina. Tee itsesi näkyväksi, äänesi kuuluvaksi ja lähde rohkeasti mukaan, kun kutsu käy!

Työpaikkojen ilmoitustauluille on postitettu uudet luottamusmiestaulut, josta näet työpaikkasi luottamusmiehen yhteystiedot. Laita viestiä jenni.hirvonen@hel.fi, jos et löydä sitä toimipaikkasi henkilöstötilan ilmoitustaululta.

Haluan vielä lopuksi muistuttaa edunvalvontaketjusta työpaikoilla. Pyri selvittämään epäselvyydet aina ensin esihenkilösi kanssa. Mikäli asiasi ei ratkea: luottamusmies -> varapääluottamusmies -> pääluottamusmies. Yhteystiedot löytyvät viestin lopusta sekä yhdistyksemme kotisivuilta. Kaupungin ja toimialan intrasta löytyy paljon työtä ohjaavia ohjeistuksia ja päätöksiä työsi tueksi. Niitä kannattaa hyödyntää.

Talvisin terveisin

Jutta Nordberg
pääluottamusmies
jutta.nordberg@hel.fi 
040 620 9923

sekä luottamusmiestiimi:

Niko Lehtimäki
luottamusmies 
050 329 423
niko.lehtimaki(at)edu.hel.fi

Thomas Nygård
förtroendeman/luottamusmies
thomas.nygard(at)edu.hel.fi

Jenni Hirvonen
varapääluottamusmies
040 523 4533, ti - to
jenni.hirvonen(at)hel.fi


Året har börjat med fackförbundens kampanjer, evenemang och strejker för att protestera mot

nedskärningarna som den finska regeringen gör. Fackförbundens aktioner kommer att fortsätta och därför är det viktigt att du följer med din förenings och JHL:s kommunikation flitigt. Det är viktigt att du besöker OmaJHL för att kontrollera ditt medlemskap till rätt förening och samtidigt kontrollera dina kontaktuppgifter; telefonnummer, arbetsplats, arbetsgivare och professionell titel. Prata även med dina kollegor på din arbetsplats och fråga om de har kollat ​​upp sina kontaktuppgifter. Du kan samtidigt uppmuntra dina kollegor att gå med i JHL om de inte redan är medlemmar. Du vet väl om att du kan få medlemsbonusar för varje ny medlem du rekryterar. Bonusen går att använda i JHLshop.

Bevakning av intressen går i två riktningar. Vid behov stödjer JHL och din förtroendeman dig i frågor som berör utmaningar i ditt arbete, men ibland behöver JHL som intressebevakningsorganisation också ditt stöd i att sköta våra gemensamma angelägenheter. Detta stöd kan vara deltagande i demonstrationer och evenemang, ett yttrande eller ett meddelande om din oro till en riksdagsledamot. Varje, även litet, verk påverkar massopinionen och det ger oss makt. Det stödjer och stärker vår organisation och dess förhandlingsposition i dessa utmanande tider. Gör dig synlig! Gör din röst hörd! Häng modigt med när inbjudan kommer!

Nya förtroendemannatavlor har postats och sätts upp på arbetsplatsens anslagstavlor. Där kan du se din förtroendemans kontaktuppgifter. Skicka ett meddelande till jenni.hirvonen@hel.fi om du inte hittar det på din anslagstavlan i personalrummet.

Till sist vill jag påminna om intressebevakningskedjan på arbetsplatser. Försök alltid att klargöra oklarheter först med din förperson. Om ditt ärende inte går att lösa: förtroendeman-> vicehuvudförtroendeman-> huvudförtroendeman.

Kontaktuppgifterna finns i slutet av meddelandet och på vår förenings hemsida jhl133.fi. Stadens och branschens intranät innehåller många instruktioner och beslut för att stödja dig i ditt arbete. De är värda att utnyttja.