Pääluottamusmiehen palsta

Huvudförtroendemans kolumn

Pääluottamusmies tiedottaa palstallaan edunvalvonnan ajankohtaisista asioista.


Huhtikuu 2024

5.4.2024

Alkukevään tervehdys,

Kevätsää pääsee yllättämään vuosi toisensa jälkeen. Aurinkoisen kevään ja kesän odotuksen sijaan tervehdin teitä sankkaa lumimyräkkää ikkunasta seuraten.

EU-vaalit
Hallituksen säästötoimenpiteiden seuraukset tuntuvat monissa talouksissa musertavan raskaina.  EU-vaaleissa äänestäminen onkin tärkeää, sillä valitsemamme mepit ovat mukana tekemässä EU:n päätöksiä. Näillä päätöksillä on vaikutusta meidän jokaisen suomalaisen arkeen, mm. kasvatukseen ja koulutukseen sekä sosiaali- ja työllisyyspolitiikkaan.

EU-vaalit järjestetään joka viides vuosi ja niissä valitaan Euroopan parlamenttiin jäsenet eli mepit. Voit käydä lukemassa asiasta lisää JHL:n sivuilta https://www.jhl.fi/ajankohtaiset/eu-vaalit/ . Tämän viestin lopussa olevista liitteistä löydät monikielisesti tietoa JHL:lle tärkeistä EU-vaaliteemoista.

Suomessa vaalit käydään 9.6.2024 ja ennakkoäänestys ajalla 29.5.–4.6.2024. Muistathan käyttää äänioikeuttasi!

Edunvalvonta
Tavoitteenamme on tasapuolisesti edistää kaikkien jäsentemme työsuhteisiin liittyviä asioita. Jotta pystymme tähän, on meille tärkeää tietää kaikkien edustamiemme ammattiryhmien ammattinimikkeet. Siksi sen ilmoittaminen JHL:n jäsenrekisteriin on ensiarvoisen tärkeää. Käythän siis OmaJHL:ssä tarkistamassa ja merkitsemässä oman ammattinimikkeesi. Tällä varmistat, että sinunkin ammattiryhmäsi tulee edunvalvonta-asioissa huomioiduksi.

Henkilökohtainen työsuorituksen arviointikeskustelu, TSA ja henkilökohtainen palkanlisä
Henkilökohtainen työsuorituksen arviointikeskustelu on jokaisen työntekijän oikeus, jolla mahdollistetaan henkilökohtaisen palkanlisän hakeminen. TSA-keskustelussa arvioidaan seuraavia osa-alueita: henkilökohtaiset työtulokset, monitaitoisuus, oma-aloitteisuus ja yhteistyökyky. Tarkemmat ohjeet löytyvät intrasta.

Henkilökohtaisen palkanlisän saamisen edellytyksenä on Työsuorituksen arviointikeskustelu. Pyydä siis esihenkilöltäsi keskustelun käymistä ja sen kirjaamista Onniin.

Kevään odotuksin,

Jutta Nordberg
pääluottamusmies
jutta.nordberg(at)hel.fi
040 620 9923

sekä luottamusmiestiimi:

Niko Lehtimäki
luottamusmies
050 329 423
niko.lehtimaki(at)edu.hel.fi


Thomas Nygård

förtroendeman/luottamusmies

thomas.nygard(at)edu.hel.fi


Jenni Hirvonen

varapääluottamusmies

040 523 4533, ti - to

jenni.hirvonen(at)hel.fi


En tidig vårhälsning.

Vårvädret överraskar år efter år. Istället för att vänta på en solig vår och sommar, hälsar jag dig med att titta på ett snöoväder genom fönstret.

EU-valet

Konsekvenserna av regeringens åtstramningar känns förkrossande tunga i mångas ekonomi. Att rösta i EU-valet är viktigt, eftersom de ledamöter som vi väljer är involverade i att fatta EU-beslut. Dessa beslut har inverkan på vardagen för var och en av oss finländare, till exempel inom fostran och utbildning samt inom social- och sysselsättningspolitik.

EU-val hålls vart femte år och ledamöter till Europaparlamentet väljs då. Du kan läsa mer om det på JHL:s hemsida https://www.jhl.fi/ankahontaiset/eu-vaalit/. Där finns bilagor med viktig information på flera språk med olika teman som är viktiga för JHL.

I Finland hålls valet den 9 juni 2024 och förhandsröstningen sker mellan 29 maj och 4 juni 2024. 

Kom ihåg att använda din rösträtt!


Intressebevakning

Vårt mål är att på ett likvärdigt sätt främja frågor som rör alla våra medlemmars anställningsförhållanden. För att kunna göra detta är det viktigt för oss att känna till vilka yrkestitlar varje yrkesgrupp har. Därför är det av största vikt att anmäla det till JHL:s medlemsregister. Så gå till OmaJHL kontrollera och skriv in din egen yrkestitel. Detta säkerställer att din yrkesgrupp också beaktas vid intressebevakningen.


Utvärdering av personlig arbetsprestation och personliga lönetillägg

Diskussionen om personlig arbetsprestation är varje medarbetares rättighet, vilket gör det möjligt att ansöka om personligt lönetillägg. I diskussionen utvärderas följande områden: personliga arbetsresultat, mångsidighet, initiativförmåga och samarbete. Mer detaljerade instruktioner finns på intra.

En förutsättning för att få ett personligt lönetillägg är ett arbetsprestationsamtal. Så be din chef om att få ha samtalet och att det skrivs in i Onni.

I väntan på våren

Jutta Nordberg

Huvudförtroendeman

jutta.nordberg(at)hel.fi

040 620 9923


samt förtroendemanateamet:


Niko Lehtimäki 

förtroendeman

050 329 423

niko.lehtimaki(at)edu.hel.fi


Thomas Nygård

förtroendeman

thomas.nygard(at)edu.hel.fi


Jenni Hirvonen

vice huvudförtroendeman

040 523 4533, ti - to

jenni.hirvonen(at)hel.fiHelmikuu 2024

16.2.2024

Vuosi on käynnistynyt ammattijärjestöjen kampanjoinneilla, tapahtumilla ja lakoilla, joilla vastustetaan Suomen hallituksen leikkauksia. Järjestöjen toimet tulevat jatkumaan ja siksi on tärkeää, että seuraat ahkerasti yhdistyksesi ja JHL:n viestintää. Tärkeää on, että käyt OmaJHL:ssä tarkistamassa kuulumisesi oikeaan yhdistykseen ja tarkistat samalla yhteystietosi; puhelinnumero, työpaikka, työnantaja sekä ammattinimike. Jututa työpaikalla myös työkavereitasi ja kysy ovatko he käyneet tarkistamassa ko. tiedot. Samalla voit kannustaa työkavereitasi liittymään JHL:ään, jos he eivät vielä ole jäseniä. Tiedäthän, että sinulla on mahdollisuus saada jäsenhankintabonuksia jokaisesta uudesta jäsenestä ja käyttää niitä JHLShopissa.

Edunvalvonta on kaksisuuntaista. JHL ja luottamusmiehesi tukevat sinua tarvittaessa työhösi liittyvissä haasteissa, mutta toisinaan JHL edunvalvontajärjestönä tarvitsee myös sinun tukeasi meidän yhteisten asioidemme ajamisessa. Tämä antamasi tuki voi olla mielenosoituksiin ja tapahtumiin osallistumista, mielipidekirjoitus tai huoliviesti kansanedustajalle. Jokaisesta, pienestäkin teosta muodostuu joukkomielipide ja -voima, jolla tuemme ja vahvistamme järjestöämme ja sen neuvotteluasemaa näinä haastavina aikoina. Tee itsesi näkyväksi, äänesi kuuluvaksi ja lähde rohkeasti mukaan, kun kutsu käy!

Työpaikkojen ilmoitustauluille on postitettu uudet luottamusmiestaulut, josta näet työpaikkasi luottamusmiehen yhteystiedot. Laita viestiä jenni.hirvonen@hel.fi, jos et löydä sitä toimipaikkasi henkilöstötilan ilmoitustaululta.

Haluan vielä lopuksi muistuttaa edunvalvontaketjusta työpaikoilla. Pyri selvittämään epäselvyydet aina ensin esihenkilösi kanssa. Mikäli asiasi ei ratkea: luottamusmies -> varapääluottamusmies -> pääluottamusmies. Yhteystiedot löytyvät viestin lopusta sekä yhdistyksemme kotisivuilta. Kaupungin ja toimialan intrasta löytyy paljon työtä ohjaavia ohjeistuksia ja päätöksiä työsi tueksi. Niitä kannattaa hyödyntää.

Talvisin terveisin

Jutta Nordberg
pääluottamusmies
jutta.nordberg@hel.fi 
040 620 9923

sekä luottamusmiestiimi:

Niko Lehtimäki
luottamusmies 
050 329 423
niko.lehtimaki(at)edu.hel.fi

Thomas Nygård
förtroendeman/luottamusmies
thomas.nygard(at)edu.hel.fi

Jenni Hirvonen
varapääluottamusmies
040 523 4533, ti - to
jenni.hirvonen(at)hel.fi


Året har börjat med fackförbundens kampanjer, evenemang och strejker för att protestera mot

nedskärningarna som den finska regeringen gör. Fackförbundens aktioner kommer att fortsätta och därför är det viktigt att du följer med din förenings och JHL:s kommunikation flitigt. Det är viktigt att du besöker OmaJHL för att kontrollera ditt medlemskap till rätt förening och samtidigt kontrollera dina kontaktuppgifter; telefonnummer, arbetsplats, arbetsgivare och professionell titel. Prata även med dina kollegor på din arbetsplats och fråga om de har kollat ​​upp sina kontaktuppgifter. Du kan samtidigt uppmuntra dina kollegor att gå med i JHL om de inte redan är medlemmar. Du vet väl om att du kan få medlemsbonusar för varje ny medlem du rekryterar. Bonusen går att använda i JHLshop.

Bevakning av intressen går i två riktningar. Vid behov stödjer JHL och din förtroendeman dig i frågor som berör utmaningar i ditt arbete, men ibland behöver JHL som intressebevakningsorganisation också ditt stöd i att sköta våra gemensamma angelägenheter. Detta stöd kan vara deltagande i demonstrationer och evenemang, ett yttrande eller ett meddelande om din oro till en riksdagsledamot. Varje, även litet, verk påverkar massopinionen och det ger oss makt. Det stödjer och stärker vår organisation och dess förhandlingsposition i dessa utmanande tider. Gör dig synlig! Gör din röst hörd! Häng modigt med när inbjudan kommer!

Nya förtroendemannatavlor har postats och sätts upp på arbetsplatsens anslagstavlor. Där kan du se din förtroendemans kontaktuppgifter. Skicka ett meddelande till jenni.hirvonen@hel.fi om du inte hittar det på din anslagstavlan i personalrummet.

Till sist vill jag påminna om intressebevakningskedjan på arbetsplatser. Försök alltid att klargöra oklarheter först med din förperson. Om ditt ärende inte går att lösa: förtroendeman-> vicehuvudförtroendeman-> huvudförtroendeman.

Kontaktuppgifterna finns i slutet av meddelandet och på vår förenings hemsida jhl133.fi. Stadens och branschens intranät innehåller många instruktioner och beslut för att stödja dig i ditt arbete. De är värda att utnyttja.