Pääluottamusmiehen palsta

Pääluottamusmies tiedottaa palstallaan edunvalvonnan ajankohtaisista asioista.

Toukokuu 2023 

Olemme taas tulleet toukokuuhun. Kevään työt ovat loppumassa kouluissa ja oppilaitoksissa. Kesän alkuun on pari viikkoa ja monen mielessä on jo kesän viettoa loma ajatuksissa.

1.6. alkaen on tulossa yleinen palkankorotus ja lisäksi tulee yksi kertakorvaus 467€ sekä liitteeseen 5 kuuluvat varhaiskasvatuksen ja koulujen tietyt henkilöstöryhmät saavat lisäksi 120€. Nämä kertakorvaukset maksetaan 30.6. tilille.

Kesäkuun palkankorotukseen kuuluu järjestelyerä, josta on käyty keskustelua kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla työnantajan ja järjestöjen välillä (JHL, JYTY, JUKO, TEHY ja Super). Varsinaiset neuvottelut Helsingin kaupungin kansliassa ovat olleet tuloksettomia, ja sen vuoksi me käymme ainoastaan keskusteluita järjestelyerän jaosta mille tehtäville se kohdentuu ja sen suuruudesta. Tässä kohdin on hyvä muistuttaa jäseniä, ettemme me neuvottele vaan ainoastaan keskustelemme. Se tarkoittaa, että työnantaja kuuntelee kaskossa meidän eri järjestöjen pääluottamusmiesten ajatuksia järjestelyerän jakamisesta.

Helsingin kaupungin kansliassa ei ole tullut tulosta siitä jakautuvatko järjestelyerä tehtäväkohtaiseen palkkaan vai henkilökohtaiseen lisään. Järjestöt haluavat järjestelyerän tehtäväkohtaiseen palkkaan, jolloin se kohdentuu kaikille. Työnantaja haluaa järjestelyerän kohdentuvan enemmän henkilökohtaisiin lisiin. Mikäli työnantajan halu toteutuu, niin korotukset eivät kohdennu tasaisesti kaikille. Korotus jäisi tehtäväkohtaisessa palkassa paljon pienemmäksi. Olemmekin tiedottaneet asiasta aiemmin.

Tehtävänvaativuudenarviointeja (eli TVA:ta) on tehty valmiiksi monen tehtävän kohdalla. Tva tehdään palkanmaksun perusteeksi ja niihin voi myös palata aina epäselvyyksien kohdalla kuuluuko joku asia omaan tehtävään. Valmiit tva:t löytyvät kaskon intrasta.

Turvallisuus teemaa käsitellessä tuli esille, että on jälleen hyvä muistuttaa henkilöstöä Työsuojelupakista. Sinne tehdään ilmoitukset uhka- ja väkivaltatilanteista, läheltä piti- tilanteista tai työtapaturmista (työtapaturmailmoituksen tekee esihenkilö). Ilmoituksia on hyvä tehdä joka kerta. Näin työnantajan oikea kuva saadaan syntymään koulujen tilanteista.

Kasvatus ja koulutus on saamassa uuden apulaispormestarin, kun Nasima Razmyar siirtyy työskentelemään Suomen Eduskuntaan kansanedustajan tehtäviin. Uuden apulaispormestarin nimi ratkennee lähiaikoina. Kiitämme Nasimaa erinomaisesta työstä kasvatuksen ja koulutuksen hyväksi.

Tällä hetkellä tehdään paljon kehittämistyötä kunta-alalla. Se tarkoittaa, että myös Helsingissä ja kaskossa mietitään minkälainen työelämä meillä on vuonna 2030. Samalla kehitetään opetusta ja opiskelua. Esihenkilöt kertovat näistä asioista henkilöstöpalavereissa. Tärkeitä asioita nousee meidän strategiastamme eli kaikki koulut ja päiväkodit ovat hyviä, henkilöstön veto- ja pitovoima sekä työhyvinvointi plus Helsinki on lukutaidon pääkaupunki.

Kasko muuttaa Töysän kadulta Kalasatamaan Kaupunkiympäristön toimialan taloon (Kymppi-talo). Muutto alkaa kesäkuussa ja tapahtuu porrastetusti. Intrasta löytyy tarkat tiedot muuttosivuilta.

Lopuksi on ilo ilmoittaa virallisesti, että pitkä työ koulunkäyntiavustajan nimenmuutoksesta koulunkäynninohjaajaksi on tapahtunut. Virallinen päivä on 1.8.2023, mutta kaskossa on jo rekrytointi koulunkäyntiohjaajan nimikkeellä. Tämä työ on kestänyt yli kymmenen vuotta ja nyt se on totta. Seuraavaksi on hyvä aloittaa kehittäminen kurinpitoasiassa, jotta saamme laillisen mahdollisuuden osallistua esim. kiinnipitotilanteisiin. Tällä hetkellä koulunkäynniohjaajalla on ainoastaan hätävarjeluun perustuva oikeus pysäyttää turvallisuutta uhkaava tilanne ja tilanteesta on vetäydyttävä nopeasti pois. Nämä ovat hyvin pitkäjänteisiä töitä ja vaativat paljon kärsivällisyyttä. Kehittäminen jatkuu tulevaisuudessakin. 

Edunvalvontaa  JHL:n osalta kaskossa suorittaa Helsingin opetustoimen henkilöstön jäsenille:

Tiina Illman, JHL-pääluottamusmies
Jutta Nordberg, JHL-vara-pääluottamusmies
Jenni Hirvonen, JHL luottamusmies ja yhdistys JHL133 puheenjohtaja
Sanna Pienimäki, JHL varaluottamusmies

https://www.jhl133.fi/ osoitteesta löytyy yhdistyksemme kotisivut ja tiedot. Käy tutustumassa uuteen ilmeeseen sivuilla.