Pääluottamusmiehen palsta

Pääluottamusmies tiedottaa huhtikuu 2022


Tervehdys kaikki uudet ja vanhat jäsenet!

Toivotamme lämpimästi kaikki uudet jäsenet tervetulleiksi yhdistykseemme.
Elämme sopimuksetonta aikaa ja järjestömme JHL on antanut lakkovaroituksen yhdessä Jytyn ja Jukon kanssa. Lakko siirtyi valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan pyynnöstä ennen pääsiäistä uuteen ajankohtaan ja se toteutui työministeri Tuula Haataisen toimesta. Tästä seuraa ylityö- ja vuoronvaihtokielto toistaiseksi, alkaen 18.4. kello 00.01. Uusi, mahdollisesti alkavan, lakon ajankohta on 3.5.-9-5.2022. Mikäli sopimus saadaan aikaiseksi ennen ilmoitettua lakkoajankohtaa, silloin lakko peruuntuu.
Elämme siis mielenkiintoista aikaa ja tilanteet saattavat muuttua nopeastikin.
https://www.jhl.fi/ukk-aihe/ylityo-ja-vuoronvaihtokielto/ linkin takaa löytyy vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Pääkaupunkiseudun lakkovaroitus koskee kaikkia kunta-alan sopimuksia: kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES), SOTE-sopimusta, opetushenkilöstön (OVTES), tuntipalkkaisten (TTES), lääkärien (LS) ja teknisen henkilöstön (TS) sopimuksia. Lisäksi lakkovaroitus koskee JHL:n ja Jytyn osalta kuntien omistamissa yhtiöissä noudatettavaa AVAINTES-sopimusta sekä SEURETES-sopimusta. Tämä tarkoittaa sitä, että lakko koskee kaikkia meidän jäseniä. Lakossa on työtehtävä eli lakonalaista työtä ei tehdä. Lakkorajoista ei ole sovittu aiemmin ja niistä käydään uudet neuvottelut. Kantamme on edelleen, että lakko koskee kaikkia, jotka kuuluvat lakon piiriin.
Yksityisiä kouluja koskeva tieto löytyyhttps://www.jhl.fi/2022/04/14/vauhtia-ja-vaarallisia-tilanteita-jhln-tyoehtoneuvotteluissa-tama-kaikki-tapahtui-paasiaisviikolla/

Muistathan tarkistaa, että kaikki tietosi ovat kunnossa, sähköpostiosoite mukaan lukien. Tiedot voi tarkistaa omaJHL- järjestelmästä https://www.jhl.fi/jasenyys/jasenyyden-hoito/omajhl/ 
Tämän järjestelmän tietojen mukaan sinulle tulee posti, tiedot, viestit yms. Yhdistykselläsi Helsingin opetustoimen henkilöstö JHL ry 133 ei ole erikseen jäsenlistoja osoitteineen. Tämä on tärkeä asia tietää.
Mikäli työkaverisi on JHL:n jäsen, eikä saa tätä kirjettä, se johtuu siitä, että hän on jonkun toisen yhdistyksen jäsen tai hän ei ole ilmoittanut sähköpostiosoitettaan omaJHL:ssä.

Lisäksi on tärkeää muistaa, että kaikilla järjestöillä on omat ohjeistukset, joita jäsen noudattaa. Jukolla ja Jytyllä saattaa olla omia ohjeita, joita he noudattavat. Siksi on tärkeää seurata oman järjestön ajantasaista neuvontaa. JHL on meidän järjestö ja sen ohjeita noudatamme, vaikka olemmekin yhdessä rintamassa tässä työtaistelussa.

Joskus saattaa nähdä mediassa, että Juko ja JAU on julistanut lakon. JAU tarkoittaa siis JHL ja Jytyn yhteistä liittoa eli Julkisen alan unioni.

Tilanne on äärimmäisen haastava eikä sopimukseen pääsemiseen näytä olevan helppoa tietä. JHL haluaa koko kunta-alalle palkkaohjelman ja euromääräisiä palkankorotuksia.

Muistutan kaikkia siitä, että työnantaja saattaa yrittää murtaa lakkoa erilaisilla keinoilla. Näitä ovat erilaiset väittämät, kuten esim. täytyy tehdä ylitöitä tai vaihtaa vuoroa ja mikäli näin ei tee, saa jotain rangaistusta. Työnantaja voi vedota tunteisiin ja pyytää tekemään jotain tai tulemaan töihin lakon aikana. Työnantaja saattaa antaa vääriä ohjeita ja väittää niitä oikeiksi. Keinoja on monenlaisia, siksi onkin hyvä pysyä mieli kirkkaana ja olla yhteydessä luottamusmieheen.

Myös liiton sivuilta löytyy yleisimpiin kysymyksiin vastaus. Lakkoon ja ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon osallistuminen ei saa tuoda mitään sanktioita tai huomautuksia. Tämä tilanne on lain suoma oikeus työntekijälle, jonka on julistanut järjestöt.

Tärkeitä asioita on myös uuteen palkkaohjelmaan Sarastia-järjestelmään siirtyminen Helsingin kaupungilla. Sarastia-järjestelmään pääsee helsinki1- tunnuksilla. Järjestelmästä löytyy nykyisin palkkalaskelmat ja sinne merkitään poissaolot.  Mikäli on jotain ongelmia Sarastiaan liittyen, ole yhteydessä ensisijaisesti esimieheesi.

Olemme Helsingin yhteisjärjestö JHL:n toimesta nimenneet varapääluottamusmies Jutta Nordbergin yhteyshenkilöksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla esiintyvien mahdollisten ongelmien varalle.
Hän vastaa kysymyksiin mahdollisuuksien mukaan ja kerää tietoja ongelmista. Näin saamme pääkaupunkiseudulta kerättyä tietoa, liittyen Sarastiassa esiintyviin pulmiin.

Tässä alla on poimittua tietoa helmi-intrasta, liittyen sairaspoissaoloihin ja maskin käyttöön:

  • Koronatilanteen muuttumisen myötä sairaspoissaoloissa palataan kaupungin normaaleihin käytäntöihin. Esihenkilö voi hyväksyä työntekijän omalla ilmoituksella enintään viiden kalenteripäivän ja näitä seuraavan kahden vapaapäivän poissaolon. Muutos astuu voimaan 14.4.
  • THL:n muuttuneesta linjauksesta huolimatta pääkaupunkiseudulla on toistaiseksi voimassa laaja maskisuositus. Maskin käytön jatkamista suositellaan edelleen rokotussuojan tasosta riippumatta kaikille 12 vuotta täyttäneille, kun oleskellaan julkisissa sisätiloissa tai kuljetaan liikennevälineissä, joissa on myös muita ihmisiä. Maskia suositellaan käytettäväksi myös koulutiloissa kuudennesta luokasta eteenpäin. THL:n maskisuositus ei koske työpaikkoja ja työskentelytilanteita, joissa maskien käyttö perustuu työsuojeluun ja asiakasturvallisuuteen. Näistä vastaa työnantaja ja ohjeistaa Työterveyslaitos. Nykyistä pääkaupunkiseudulla voimassa olevaa suositusta tarkastellaan lähiaikoina.

Onnittelut niille jäsenille, jotka ovat saaneet mitallin 20v., 30v. ja 40v. työssäolosta!

Edunvalvonnassa on hektinen tilanne. Seuraa median tiedotuksia. Luota vain JHL:n tiedotukseen välttääksesi huhut ja väärät tiedot.

Sinua auttaa pääluottamusmies Tiina Illman (hel.fi), varapääluottamusmies Jutta Nordberg (hel.fi), luottamusmies Jenni Hirvonen (edu.hel.fi) ja varaluottamusmies Sanna Pienimäki (edu.hel.fi).
Tarkemmat tiedot löydät Helsingin opetustoimen henkilöstö sivuilta, kohdasta luottamusmiehet.

Pääluottamusmiehen yhteystiedot
 

Tiina Illman, tiina.illman(at)hel.fi tai tiina.illman(at)edu.hel.fi

(09)310 88312 tai 040-761 5571