Kunta-alalle saavutettu neuvottelutulos

10.2.2018

Uusi sopimus on kestoltaan 2 vuotta 2 kuukautta, se on voimassa 1.2.2018–31.3.2020. Sopimuksessa sovittiin palkankorotuksista, jotka noudattelevat niin kutsuttua sekalinjaa eli osa korotuksista maksetaan prosenttikorotuksina, osa euromääräisinä.

Alan palkat nousevat kahdessa vuodessa vähintään 3,45 prosenttia eli tulos ylittää niin kutsutun yleisen linjan. Ensimmäisen vuoden korotukset maksetaan sekalinjan mukaan, toisena sopimusvuonna korotukset ovat prosentuaalisia.

Sopimuksen palkankorotukset:

- 1.5.2018: Yleiskorotus, joka on suuruudeltaan 26 euroa, kuitenkin vähintään 1,25 prosenttia. Euromääräisenä korotus maksetaan 2 080 euron kuukausipalkkaan saakka. Sitä suurempiin palkkoihin korotus lasketaan prosentuaalisena.

- 1.1.2019: paikallinen järjestelyerä 1,2 prosenttia liitekohtaisella perälaudalla.

- 1.4.2019: yleiskorotus 1 prosentti.

Paikalliseen tuloksellisuuteen perustuva kertaerä

Korvaus maksetaan henkilöstölle tammikuussa 2019. Kertaerään on varattu 135 miljoonaa. Henkilökohtaisen kertaerän suuruus on 9,2 prosenttia työntekijän palkasta.
Katso oma palkankorotuksesi alla olevasta taulukosta.

Sopimuksessa parannetaan myös perheellisten työntekijöiden asemaa. Palkallinen isyysvapaa pidentyi tällä sopimuksella. Lisäksi lapsen hoitovapaan ikärajaa nostettiin. Jatkossa ikäraja on 12 vuotta.

Neuvottelutuloksen vahvistaminen sopimukseksi vaatii vielä neuvottelijaosapuolten hallintojen hyväksynnän. JHL:n edustajisto kokoontuu käsittelemään neuvottelutulosta 15.2.2018.

Liitteet

  • 8.2.2018 KVTES.pdf (347 kB)
    Kunta-alan neuvotelutulos 8.2.2018. KVTES Taulukko palkankorotuksista.