Pääluottamusmiehen palsta

Pääluottamusmies tiedottaa palstallaan edunvalvonnan ajankohtaisista asioista.

Helmi-maaliskuu 2023

Hyvät jäsenet!

Vuosi on käynnistynyt vauhdikkaasti. Paljon tapahtuu koko ajan edunvalvontakentällä.

Sarastia-järjestelmän ongelmia työnantaja on saanut selvitettyä, vaikka ongelmia on vielä ja varmasti vielä uusia tulee.

Helsinki Työterveys jatkaa toimintaansa, koska Helsingin kilpailutus meni pieleen. Kaikki ehdokkaat vetäytyivät kilpailutuksesta. Toiminta jatkuu, mutta ongelmana on henkilöstön poistuminen muille työnantajille ja eläköityminen. Vajaalla miehityksellä annetaan nyt niin hyvää palvelua, kuin pystyvät. Lue Motiivin artikkeli aiheesta

https://motiivilehti.fi/lehti/artikkeli/miten-jarjestetaan-helsingin-kaupungin-tyontekijoiden-tyoterveyshuolto-kas-siinapa-pulma-laatukilpailutus-karahti-kiville-tuloksena-nolla-tarjousta/?fbclid=IwAR2bi7VdlUiKhSIA8UvrHUvPWbQNRr5yIkSeHOAQn6mpXx70_bbdrzz8qjk

Kouluvalmentajatoiminta jatkuu siten, että työ vakinaistetaan ja työnvaativuusarviointia (tva) tehdään parhaillaan. Tva on se, jonka perusteella mm. palkka maksetaan ja työntekijä tietää mitä työ sisältää. Valmistuessaan kyseinen paperi löytyy intrasta.

Kasvatuksen- ja koulutuksen toimialan hallinto muuttaa kevään aikana uuteen Kymppitaloon eli Kaupunkiympäristön toimialan kanssa samaan rakennukseen Kalastamaan.

Kasko on saanut tavoitteet kertapalkitsemisen lisäkiintiöön täytettyä. Se tarkoittaa, että jotkut työyhteisöt saavat palkkion huhtikuun loppuun mennessä. Nyt on hyvä muistaa meidän jokaisen, ettei sitä saa kaikki. Meillä on kuitenkin kertapalkkiojärjestelmä, jolla esihenkilö voi palkita hyvästä työsuorituksesta. Onhan työpaikallanne palkitsemisen huoneentaulu, joka tehtiin kaikkiin työpisteisiin muistuttamaan kertapalkitsemisesta. Tämä on uusi järjestelmä ja sen toiminta hakee vielä paikkaansa.

Kaskossa on monen ammatin kohdalla pulaa tekijöistä. Siksi on tärkeää muistaa perehdytys ja tuen antaminen uudelle työkaverille omassa työpisteessä. Veto- ja pitovoima on kaikkien huulilla.

Nimikkeen muutos koulunkäyntiavustajilla ja erityiskoulunkäyntiavustajilla on käynnistynyt koulunkäynnin- ja erityiskoulunkäynninohjaajaksi. Nimikkeenmuutos on virallisesti käytössä 1.8.2023 alkaen, mutta jo loppukevään rekrytoinnit seuraavalle syksylle tehdään koulunkäynnin- tai erityiskoulunkäynninohjaaja nimikkeellä. Nimikemuutos itsessään ei vaikuta palkkaan tai palvelussuhteen ehtoihin.

Toinen merkittävä yhteistoiminnallinen asia on käynnissä, kun poy eli pidennettyjen oppilaiden kehitysvammaisten lasten luokissa resurssi muutetaan nykyisestä kaksi koulunkäyntiavustajaa tulevaisuudessa yksi koulunkäynninohjaaja ja yksi erityiskoulunkäynninohjaaja. Erityiskoulunkäynninohjaajan vaatimuksena on lähihoitajan tutkinto. Kyseinen vaihto voi koskea jo koulussa olevaa henkilöä, jos haluaa vaihtaa tehtävää. Muussa tapauksessa tehtävä laitetaan ulkoiseen hakuun ja palkataan uusi henkilö.

Järjestelyerä on neuvotteluissa kuntatyönantajalla ja järjestöillä ja siksi ei vielä tiedetä, kuinka kesällä tuleva palkankorotus tullaan jakamaan. Jäämme odottelemaan kuinka se tullaan toteuttamaan. 

Eduskuntavaalit järjestetään 2.4.2023, muistakaa äänestää. Ammattiliitto JHL:n tavoitteena on saada maahamme hallitus, joka ei aja uutta kikyä, pakkolakeja tai leikkauksia sosiaaliturvaan. Suomella ei ole varaa siihen, että työntekijöiden asemaa kurjistetaan millään tavalla. Sinä voit äänestämällä vaikuttaa siihen, että päättäjiksi valitaan henkilöitä, jotka ylläpitävät suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa ja ymmärtävät työntekijöiden asemaa.

Muistakaa meidän kotisivumme https://www.jhl133.fi/ josta löydät ajantasaiset tiedot. Lähiaikoina kotisivujen ilme muuttuu. Siitä tulee tietoa, kun se on tehty.

Työn iloa kaikille toivottavat

Tiina Illman, pääluottamusmies
Jutta Nordberg, varapääluottamusmies
Jenni Hirvonen, luottamusmies ja JHL133 puh.johtaja
Sanna Pienimäki, varaluottamusmies