Toiminta

 

· valvoo voimassaolevan työlainsäädännön sekä muiden palvelussuhteisiin liittyvien säännösten ja sopimusten noudattamista.

· tekee esityksiä jäsenistöään koskevista työ– ja virkaehtosopimus-, työympäristö-, yhteistoiminta-asioista ja työelämän kehittämistä sekä muista jäseniä koskevista asioista.

· järjestää kokouksia, koulutus– ja muita vastaavia tilaisuuksia sekä jäsenistölle suunnattua harrastustoimintaaa

- toimii liiton sääntöjen sekä päätösten mukaisesti jäsenien

· palvelussuhteiden ehtojen parantamiseksi.

· työolosuhteiden parantamiseksi.

· ammatillisten, oikeudellisten ja yhteiskunnallisten etujen ja oikeuksien edistämiseksi ja laajentamiseksi.

· yhteiskunnallisten valmiuksien parantamiseksi.