Yhdistyksemme

  • JHL on liitto, jonka jäseninä ovat yhdistykset, eivät henkilöt. Se on siis yhdistysten yhteenliittymä.
     
  • Työntekijän liittyessä liittoon, hän järjestäytyy yhdistykseen, kuten esimerkiksi Helsingin opetustoimen henkilöstö JHL.
     

Yhdistyksemme Helsingin opetustoimen henkilöstö JHL ry:n toimialueena on Helsingin kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ja sen tarkoituksena on koota toimialan palvelukokonaisuuksien parissa työskentelevät liiton piiriin.

 

Noin 380 jäsenen yhdistys muodostuu mm. seuraavista ammattiryhmistä

  • koulunkäyntiavustajat

  • koulusihteerit

  • ICT-tukihenkilöt

  • Kaskon toimihenkilöt