Mitä ylityökielto tarkoittaa?

1.6.2022

JHL:n sivulla on tietoa siitä, miten toimit ylityö- ja/tai vuoronvaihtokiellon aikana ja mitä töitä ylityö- ja/tai vuoronvaihtokielto koskee.
Kun JHL on tehnyt järjestöpäätöksen työtaistelusta, se on jäseniä sitova.

Eri sopimusaloja koskevat poikkeamat ilmoitetaan erikseen.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto