Vuosiloman vuoksi lakon ulkopuolelle rajattavat viranhaltijat ja työntekijät

2.5.2022

Lakko vaikuttaa lomarahaan, mikäli vuosiloma on välittömästi ennen tai jälkeen lakkoa.

Tästä syystä JHL rajaa työtaistelun ulkopuolelle henkilöt, joiden vuosiloma päättyisi niin, että lakko alkaisi välittömästi loman jälkeen tai loma alkaisi välittömästi lakon päätteeksi.  Tämä tarkoittaa myös tilanteita, joissa loma on vahvistettu alkamaan kesken lakon.

Käytännössä tämä rajaus toteutetaan niin, että em. tilanteessa oleva jäsen voi työskennellä lakon aikana normaalisti, ilmoitettuaan tästä tilanteestaan omalle luottamusmiehelleen.

Mikäli haluat välttää em. lomarahaleikkauksen, voit toimia seuraavasti:

- Esimerkiksi jos loma loppuu 2.5. työntekijä tekee seuraavan työvuorolistaan merkityn vuoron, mikäli se osuu lakon ajalle.

- Esimerkiksi jos loma alkaa 10.5. työntekijä tekee lomaa edeltävän työvuorolistaan merkityn vuoron, mikäli se osuu lakon ajalle.

- Mikäli loma on alkanut ennen lakkoa ja loppuu kesken lakon, esimerkiksi 5.5. työntekijä tekee seuraavan työvuorolistaan merkatun vuoron, mikäli se osuu lakon ajalle.

- Mikäli loma alkaa lakon aikana ja päättyy lakon jälkeen, työntekijä tekee loman alkamispäivästä katsottuna edellisen työvuorolistaan merkatun vuoron, mikäli se osuu lakon ajalle. Esimerkiksi loma alkaa 9.5. ja päättyy 15.5. tekee työntekijä 9.5. katsoen edellisen työvuorolistaan merkityn vuoron.

Tämä tulkinta ei poista sitä, että se, kumpi alkaa ensin (loma vai lakko) sillä ollaan. Eli jos loma alkaa 4.5. ja lakko 3.5., olet lakossa ja JHL maksaa lakkoavustuksen. Loma siirtyy, mikäli loman alku – sekä päättymispäivä on lakon aikana.

Jos olet epävarma, koskeeko lakko sinua, ota yhteys ensisijaisesti luottamusmieheesi tai aluetoimistoosi. Seuraa erityisesti sähköpostiasi, liiton nettisivuja ja JHL:n virallisia somekanavia.