Kirjelmä henkilöstön palkitsemisen puolesta

22.3.2022

Tulospalkkiojärjestelmästä luopumista käsittelevä kirjelmä on lähetetty kaupunginhallituksen jäsenille sekä valtuustoryhmien puheenjohtajille. Kirjelmän on laatinut Helsingin kaupungin henkilöstöjärjestöjen edustajat.

KIRJELMÄ 18.3.2022

Henkilöstön palkitseminen Helsingin kaupungilla

Voimme jälleen todeta Helsingin kaupungin tuloksen olevan ylijäämäinen. Helsingin talous näyttää vakaalta, vaikka tulevaisuus on epävarma maailman tilanteesta johtuen. Helsingin kaupunki on hoitanut vakavaa koronakriisiä ja samalla huolehtinut kaupungille asetetuista velvoitteista ja onnistunut tehtävässä olosuhteisiin nähden hyvin. Kiitos kuuluu sitoutuneelle, kriisissä suurta joustavuutta ja sopeutumiskykyä osoittaneelle henkilöstölle.

Tulospalkkion maksamisen kriteeri rahoitusehdon osalta ei täyttynyt, suurelta osin lähtökohtaisesti riittämättömien menobudjettien seurauksena. Tämä tuskin on seurausta henkilöstön heikentyneistä työsuorituksista, vaan selvää seurausta poliittisista valinnoista huomioida henkilöstöä. Tähänkin aletaan tottua, kuten myös siihen, että on yhä vaikeampi löytää hakijoita avoimiin paikkoihin.

Kaupunginvaltuusto teki 17.2.2021 kokouksessaan päätöksen, että selvitetään mahdollisuutta arvioida kaupungin henkilöstön työhyvinvointia sekä erilaisia malleja palkita työntekijöitä. Lopputuloksena saimme 200 euron arvoisen liikunta- ja kulttuuriedun jaettuna kahdelle vuodelle. Tämä oli positiivinen uutinen, mutta suhteutettuna aiempien vuosien tulospalkkioihin, loppujen lopuksi aika laiha lohtu.

Edellisen valtuuston aikana kannustavaa palkkausta kehitettiin varaamalla palkkasummasta 1 % osuus kertaluonteisiin palkkioihin, samalla pienennettiin maksimitulospalkkiota 5 %:sta 4 %:in palkkasummasta.

Isossa kuvassa palkitsemiseen käytettävä raha on vähentynyt huomattavasti viime vuosina. Vaikka se on muuttanut muotoaan ja on tuotu mm. uusi elementti palkkakehityssuunnitelman muodossa, on senkin suuruus riittämätön ja kohdistuu vain osaan henkilöstöä.

Samalla kun kaupunki painii henkilöstön pahenevan saatavuusongelman kanssa, on henkilöstön palkitsemista heikennetty. Tämä ei voi olla suunta enää jatkossa.

Me henkilöstön edustajat vetoamme Teihin pormestari, apulaispormestarit ja valtuustoryhmien puheenjohtajat, että Helsingin kaupunki palkitsisi kollektiivisesti henkilöstöä viime vuoden hyvien työsuoritusten ja poikkeukselliseen tilanteeseen sopeutumisen johdosta sekä palauttaa tuloksiin perustuvan palkkauksen sille tasolle, mitä se oli aikaisemmin.

Kaikki n. 38 000 työntekijää odottavat kaupungilta palkitsemista siitä venymisestä, mitä kuntalaisten palvelutuotannossa on tehty menneinä, poikkeuksellisina vuosina. Samalla kun kaupunki tekee satoja miljoonia ylijäämäisen tuloksen, koetaan vahvaa epäoikeudenmukaisuuden tunnetta siitä, että henkilöstöä ei huomioida teknisten tulospalkkiokriteerien toteutumattomuuden varjolla.

Ehdotamme, että kaupunki hyväksyy lisärahoituksen n. 50 miljoonaa euroa koko henkilöstön kertapalkkioksi, mikä jaetaan kaikille tasasummana tulospalkkiokriteereissä määritetyn työssäoloehdon mukaisesti.

Kunnioittavasti,

Helsingin kaupungin henkilöstöjärjestöjen puheenjohtajat Teemu Holmén, JUKO

Stefan Loman, Helsingin yhteisjärjestö JHL ry

Päivi Salmén-Gren, SuPer Helsingin paikallisjärjestö ry

Kaisa Soininen, Jyty Metropoli ry

Jaana Takala, Tehyn Helsingin ammattiosasto ry

Jukka Talvitie, JUKO