SOTE-sopimukseen siirtyvien jäsentietojen päivittäminen

23.9.2021

SOTE-sopimuksen piiriin siirtyvillä henkilöillä sopimusala vaihtuu KVTESistä SOTE-sopimukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että siirtyvien henkilöiden on päivitettävä omat jäsentietonsa JHL:n jäsenrekisteriin. Se tapahtuu omaJHL:n kautta.
Omat jäsentiedot kannattaa päivittää omaJHL:n kautta vasta sen jälkeen, kun työnantaja on ilmoittanut sopimusalan muutoksesta.