Virheellistä postia jäsenmaksuihin liittyen

13.1.2021

Itsemaksaville jäsenille on lähetetty jäsenmaksuviitteet vuodenvaihteessa ja 12.1.21 eläkeläisille. Viitteitä on lähetetty järjestelmässä olleen sekaannuksen vuoksi, myös joillekin työnantajan perinnässä oleville jäsenille, joilla ei ole ollut itsemaksuvelvoitetta voimassa.

Tämä on aiheuttanut hämminkiä niiden jäsenten osalta, joille viitteet ovat turhat eli jos työnantaja perii jäsenmaksun, itsemaksavien viitteen voi hävittää.