JHL:n jäsenmaksut 2020

1.1.2020

JHL:n edustajisto päätti 14.11.2019 kokouksessaan vuoden 2020 jäsenmaksuista. Liiton varsinainen jäsenmaksu nousee hieman, mutta kokonaisjäsenmaksu pysyy ennallaan 1,38 prosentissa.

JHL:n kokonaisjäsenmaksu säilyy ensi vuonna 1,38 prosentissa. Maksu peritään ennakonpidätyksen alaisesta palkkatulosta, siihen rinnastettavasta tulosta sekä työttömyyskassan maksamasta etuudesta. Jäsenmaksu peritään myös lomarahasta, lomaltapaluurahasta sekä työsuhteen päättyessä lomakorvauksesta.

Liiton varsinainen jäsenmaksu nousee yhdestä prosentista 1,05 prosenttiin, mutta työttömyyskassan jäsenmaksu pienenee 0,33 prosenttiin.

Eläkeläisjäsenen jäsenmaksu on 8,00 euroa täydeltä kalenterikuukaudelta; 96 euroa vuodessa. Jäsenmaksu maksetaan vuosittain jäsenpalvelun lähettämällä tilisiirrolla. Maksamalla eläkeläisen jäsenmaksun, säilytät kaikki liiton jäsenedut myös eläkkeelle jäätyäsi.

Jäsenmaksun voi vähentää verotuksessa. JHL ilmoittaa automaattisesti verottajalle tiedot maksetusta jäsenmaksuista.